Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

3 februari 2014

42% minder voortijdig schoolverlaters binnen regio Rivierenland

De complimenten voor de mooie cijfers werden in ontvangst genomen door (van links naar rechts): Ruud Vermeulen (contactwethouder VSV regio Rivierenland), Karin Hendrich (afdelingsdirecteur ROC Rivor), Rob Franken (bestuursvoorzitter ROC Rivor), Nahied Rezwani (vertegenwoordiger van het Ministerie van OCW) en Sandra Huijnen (RMC Regio Rivierenland).

Het aantal voortijdig schoolverlaters in Rivierenland is in 2013 met maar liefst 42,3% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit blijkt uit onlangs bekendgemaakte cijfers van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters Rivierenland, scholen, gemeenten en diverse (hulpverlenende) instanties in Rivierenland. De ketenaanpak van deze partijen heeft ervoor gezorgd dat er 258 leerlingen minder uitvielen dan het jaar ervoor. Dit resultaat mocht rekenen op de complimenten van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Effectieve aanpak
In 2013 verlieten 348 jongeren in regio Rivierenland hun opleiding zonder diploma of startkwalificatie. Het jaar ervoor waren dat er nog 606. Binnen de aanpak van het convenant 'Aanval op schooluitval' hebben het RMC Rivierenland, de regionale vo- en mbo- scholen, hulpverleners, instanties, gemeenten en in het bijzonder contactgemeente Tiel een effectieve aanpak ontwikkeld. Ook binnen ROC Rivor heeft dit een mooi resultaat opgeleverd van 29% minder uitval ten opzichte van vorig jaar. In de overstap van vmbo naar mbo zorgt een ‘Brugwachter’ in de regio ervoor dat studenten tijdig bij een mbo-instelling zijn ingeschreven. De reboundvoorziening van ROC Rivor heeft een groot aantal studenten uit de regio teruggeleid naar onderwijs door hen op maat te begeleiden bij het keuze- en oriëntatieproces. Het percentage voortijdig schoolverlaters ten opzichte van het aantal deelnemers aan een bekostigde opleiding is sterk gedaald: van 2,9% in 2012 naar 1,6% in 2013.

RMC Rivierenland eerder in beeld
Binnen alle scholen groeit de aandacht voor verzuim en de preventieve aanpak ervan. Het RMC Rivierenland komt hierbij steeds eerder in beeld. Hiervoor heeft het RMC Rivierenland strakke afspraken met de scholen gemaakt en is het team op verschillende onderwijslocaties wekelijks te vinden. Dit blijkt succesvol: nog voordat de leerling uitvalt, is hij of zij in beeld en wordt er direct (maatwerk)begeleiding en ondersteuning geboden vanuit het Loopbaancentrum van de scholen, RMC Rivierenland en de leerplichtambtenaren om hem of haar in de schoolbanken te houden.

- einde persbericht -


Over Regio Rivierenland
Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten tussen de grote rivieren: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is door samen te werken veel efficiencywinst en voordeel te behalen. Regio Rivierenland ondersteunt de gemeenten in bestuurlijk, beleidsmatig en strategisch opzicht en behartigt de (gezamenlijke) belangen. Zij voert gemeenschappelijke taken uit, waarbij sprake is van flexibele dienstverlening op maat. Regio Rivierenland telt bijna 200 medewerkers. Het is een organisatie met een moderne, zakelijke bedrijfsvoering gericht op resultaat.

Over het RMC Rivierenland
Het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters) Rivierenland is een dienst van Regio Rivierenland onder Contractgestuurde Dienstverlening. Het heeft als taak om voor de deelnemende gemeenten jongeren tussen de 18 en 23 jaar in beeld te krijgen die voortijdig stoppen met school en geen startkwalificatie hebben. Het team RMC biedt hulp om een passende opleiding te vinden en werkt hierbij samen met gemeenten, scholen en diverse (hulpverlenende) instanties in Rivierenland.

Perscontact (niet voor publicatie)
Neem voor meer informatie contact op met:
Ruud Vermeulen, RMC Rivierenland, Regio Rivierenland
Telefoon (0344) 63 85 55

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.