Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

16 februari 2016

Drukbezochte raadsbijeenkomst over realisering regionale ambities

Groep_kl.jpg
Ruim 100 raadsleden bezochten de regionale raadsbijeenkomst op 10 februari.
Lees hier het verslag.

Onderwerpen en invulling
Tijdens de avond praatten verschillende sprekers de raadsleden bij over de voortgang van het Regionale Ambitiedocument, de uitwerking en de financiële context ervan en de verbinding met de provinciale Gebiedsopgave Gelderse Corridor. Ook waren er inspirerende presentaties en tijdens een paneldiscussie konden de raadsleden hun vragen stellen en opmerkingen delen.

Ambitie van de Gelderse Corridor

Mevrouw Bea Schouten, Gedeputeerde Gebiedsopgaven Provincie Gelderland, gaf een presentatie over de provinciale Gebiedsopgave Gelderse Corridor. De ambitie hiervan is om optimaal economisch te profiteren van de corridorpositie (logistiek) in balans met de ontwikkeling van de tuinbouwsector en het landschap. De logistieke kracht en hoogwaardige tuinbouwsector moet worden benut. “De combinatie van de modaliteiten zijn onderscheidend voor deze regio,” aldus Schouten. “Logistiek is de belangrijkste pijler, met een vertaling in een railterminal bij knooppunt Valburg.”


Samenhang ambitiedocument en Provinciale Gebiedsopgave

Wethouder Henk Driessen vertelde als contactpersoon Gebiedsopgave namens de Regio over de samenhang tussen ons Regionale Ambitiedocument en de Provinciale Gebiedsopgave. Onze producten agribusiness, modaliteiten en innovatie zijn van toegevoegde waarde voor de Gelderse Corridor. Evenals de netwerkverbindingen die wij hebben met andere gebieden; Food Valley, de kennisas A2, Logistics Valley, etc. Ook al hecht de Provincie geen belang aan recreatie en toerisme in de Corridor, wij zien in Rivierenland wél een koppeling met de beleving van agribusiness en logistiek.

Hoe werd Metropool Brainport de slimste regio van de wereld?
De heer Jack Mikkers, burgemeester van de gemeente Veldhoven, gaf op inspirerende wijze een inkijkje in de regionale samenwerking in de regio Eindhoven, oftewel Metropool Brainport. “Wij zijn tot de slimste regio van de wereld uitgeroepen! Dat hadden wij als enkele gemeenten nooit voor elkaar gekregen. Gemeenten, ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheid werken samen aan een economische strategie. Zo kunnen we onze ‘slimme’ positie behouden.” Mikkers gaf ons het advies om voor één doel en een sterke samenwerking in de regio te gaan. Dat dient de burger het best, het gaat tenslotte om het geluk van de burger.

Hoe kunnen wij onze ambities financieren?
De heer Dennis Kerkhoven is landelijke expert op het gebied van regionale financiële arrangementen en als ondernemende burger nauw betrokken bij Rivierenland. Hij scheen zijn licht hoe regionale ambities kunnen worden gefinancierd. Vanuit zijn praktijkervaring met andere regio's in Nederland en in het buitenland gelooft hij in een nieuwe regionale economie voor onze regio. Daar is dan wel een Kenniscentrum in de regio, een economic board met ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheid en een investeringsfonds voor nodig.

Vragen van de raadsleden
Na de presentaties kregen de raadleden ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. Die gingen over de Gebiedsopgave, de financiën en ook over onze ambities. Duidelijk werd in ieder geval dat:
- de gebiedsopgave van de Provincie maar één van de financiële lijnen is waarlangs wij kunnen gaan samenwerken om onze ambities te bereiken. Er zijn ook andere samenwerkingen mogelijk, bijvoorbeeld op Rijks- of Europees niveau;
- samenwerken in ons gebied tussen ondernemers, overheden en ook met onderwijs en onderzoek een voorwaarde is om financiële middelen naar onze regio te kunnen halen;
- de uitwerking van ons ambitiedocument nog een slag vraagt naar één overkoepelend verhaal.
 

Vervolgproces
Gesprekstafels over Agribusiness, Logistiek, Toerisme en Fondsvorming waren ook onderdeel van het programma. Maar door de vele interessante vragen en de tijd die deze verdienden, werd besloten die discussies in kleine groepen op een ander moment voort te zetten. Al met al was het een boeiende avond, waarin emoties naar voren kwamen als het ging om onze positie in de Corridor en het niveau van de uitwerking van ons eigen Regionaal Ambitiedocument. Dat laatste zal zeker aan de gesprektafels nog worden uitgediept.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief