Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

15 februari 2016

Collegeleden spreken zich uit over samenwerking en betrokkenheid

Ruimtelijke samenhang.jpg
Hoe ervaren de colleges van Regio Rivierenland de samenwerking met en betrokkenheid bij elkaar? Dat was de hoofdvraag van de Regiomiddag die op 9 februari op initiatief van de colleges van Buren en Tiel plaatsvond.

Eendracht
Juist nu onze raden zich de komende maanden uitspreken over het Regionaal Ambitiedocument, we nadenken over een Regionaal Investeringsfonds en projecten verkennen die we in de Provinciale Gebiedsopgave Gelderse Corridor kunnen inbrengen, is het van belang van elkaar te weten hoe eendrachtig we hierin willen optrekken. Hoe hoog leggen we samen de lat?

Sterke intergemeentelijke samenhang

Pieter TordoirTer inspiratie hield Prof. dr. Pieter Tordoir (Universiteit Amsterdam en Tilburg) een presentatie over de intergemeentelijke economische en maatschappelijke samenhang in Regio Rivierenland. Uit onderzoek blijkt dat Regio Rivierenland een uniek eigenstandig Daily Regional System is met een sterke intergemeentelijke samenhang. Wij vormen hiermee een uniek gebied in Nederland. Wij zijn op elkaar aangewezen als het gaat om onze inwoners. Zij verplaatsen zich tussen onze gemeenten; zij wonen, werken en recreëren er. Tiel vormt daarbij een regionaal schakelstation. Weliswaar kijken de gemeenten aan de randen van ons gebied ook in meer of mindere mate naar grote steden die ons omringen, maar er liggen voldoende relaties en kansen. We zien dat er in ons gebied een uitstroom is van jongeren naar de omliggende steden, maar er is ook een sterke (netto) instroom van gezinnen en hogere inkomens in onze kleine kernen.

Bekijk:
• de presentatie
• het onderzoek

Sterke troeven, voordeel voor onze burgers
De conclusie van de colleges en de aanbeveling van professor Tordoir was dat we kansen kunnen verzilveren als we gezamenlijk optrekken met onze economische Speerpunten en ons daarbij ook inzetten voor de leefbaarheid van ons gebied en een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Met onze centrale ligging en het unieke rivierenlandschap hebben we sterke troeven in handen. Als we de flexibiliteit in onze samenwerking als kracht zien van Regio Rivierenland, kunnen we voordeel halen voor onze burgers uit de verschillende bestuurlijke verbanden waarin we opereren.
 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief