Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

12 februari 2016

Stuurgroep gaat werken aan het versterken van het toeristisch aanbod in de regio

Recreatie en Toerisme.jpg
Op 9 februari gaf het speerpuntberaad Recreatie en Toerisme haar stuurgroep opdracht om actief aan de slag te gaan met de opgave ‘Versterken Toeristisch Aanbod’. Dit vloeit voort uit het regionale Ambitiedocument.

Stuurgroep zet in op toeristisch aanbod
Jan de Boer Regio RivierenlandHet Ambitiedocument ligt ter besluitvorming bij alle gemeenteraden in de regio. Speerpuntvoorzitter Jan de Boer merkte op dat er desalniettemin al behoorlijk aan recreatie en toerisme wordt gewerkt in onze regio. Er zijn zeker tien vooruitstrevende ondernemers in de recreatiebranche in onze regio en genoeg ideeën. Ook ligt er al een toekomstperspectief 2025 voor vrijetijdseconomie, dat is opgesteld samen met ondernemers. Dit plan is verwerkt in het Ambitiedocument en wordt betrokken bij de verdere uitwerking ervan. Verder is er een aanjaagteam dat ondernemers gratis verder helpt en is er een ruimtelijke kansenkaart ontwikkeld om grootschalige recreatieve ontwikkelingen te faciliteren. Toch moet er nog een tandje bij om de omzet in deze regio te verhogen. De stuurgroep gaat vooral aan de slag met het versterken van het toeristische aanbod om meer verblijfsrecreatie en een dagattractie onze kant op te krijgen. 

 

Inspiratieverhalen
Geheel volgens de nieuwe werkwijze van de regionale speerpuntberaden waren er ook twee inspiratieverhalen over koppelkansen voor recreatie en toerisme in onze regio:

  • KLM Open
  • Dijkverbetering Waal 

KLM Open, internationaal golfevenement in onze regio
Burgemeester Loes van Ruijven-van Leeuwen van de gemeente Lingewaal en de heer Martijn Kamper van de HAN/Kenniscentrum Sporteconomie, gaven een presentatie over het Europese kampioenschap golf, het KLM Open. Dat zal plaatsvinden op de internationale topgolfbaan The Dutch in het dorp Spijk in de gemeente Lingewaal. Zij gaan samen met drie HBO-studenten (foto onder) een onderzoek uitvoeren naar de kansen voor een economische spin-off van dit evenement voor de hele regio. Het evenement zelf wordt door Tig-Sport georganiseerd in samenwerking met The Dutch en de Nederlandse Golffederatie. De komende drie jaar zal het plaatsvinden in de eerste week van september en er worden ca. 50.000 bezoekers per jaar verwacht. ''Wij dagen u uit om mee te denken over hoe wij ondernemers kunnen enthousiasmeren om direct of indirect aan te haken bij dit evenement,'' riep Martijn Kamper op. Ook voor de positionering van de regio als geheel biedt het perspectief.


Dijkverbetering Waal in 2020

De heer Rob Gremmen van de ANWB sprak over een dijkversterkingproject in 2020 van het Waterschap langs de noordzijde van de Waal tussen Gorinchem en Nijmegen. Daaraan grenzen vier regiogemeenten. Hij hield een pleidooi om te spreken van dijkverbetering in plaats van over dijkversterking om de Waal beter beleefbaar te maken voor recreanten en toeristen. Volgens een kwalitatieve enquête van de ANWB is daaraan behoefte. ''Het hangt in de lucht om meer met de mooiste waterkant van Gelderland te doen”, zei Rob Gremmen. Hij deed een oproep om een gezamenlijk beeld te ontwikkelen en om als gemeenten daarin samen te werken. Zodoende kunnen we een goede gesprekpartner voor het Waterschap zijn en bijdragen aan de regionale ambities voor recreatie en toerisme. Ook gemeenten buiten onze regio hebben belangstelling. Een voorwaarde is wel dat iemand het voortouw gaat nemen in dit afstemmingsproces.

Rivierenland prominent aanwezig op Fiets- en Wandelbeurs Utrecht
Een mooi voorbeeld van een aanstaande activiteit is de Fiets- en Wandelbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Op zaterdag 20 februari en zondag 21 februari is Rivierenland hier prominent aanwezig met twee stands: in Hal 4, stand 3.A.30-39 en stand 3.B 64. In deze laatste stand promoten het RBT Rivierenland en Uit®waarde het wandelnetwerk Rivierenland. Het netwerk brengt 1000 kilometer aan wandelroutes samen, met elkaar verbonden door handige en makkelijk herkenbare bewegwijzering. Gaat dat zien! 

 
 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.