Nieuws.jpg

Speerpunt Agribusiness Nieuwsarchief

10 februari 2016

Inspiratieboek Wegennet Buitengebied biedt bestuurders bouwstenen en oplossingsrichtingen

Inspiratieboek overhandiging.jpg

Hoe kan de mobiliteit in Rivierenland in de toekomst worden ontwikkeld? Dat is het onderwerp van het ‘Inspiratieboek wegennet buitengebied’.

Overhandiging
Wethouder Ronald van Meygaarden (links) ontving het inspiratieboek uit handen van Marc André de la Porte. Van Meygaarden is bestuurlijk trekker van de opgave Ruimte in het kader van ons Ambitiedocument voor de drie regionale speerpunten en De la Porte is bestuursvoorzitter van Fruitpact.

Fruitpact versterkt concurrentiepositie fruitcluster

Beide inspiratieboeken kwamen mede tot stand door het Fruitpact. Het Fruitpact is een bijzonder samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven in Rivierenland en wil de Nederlandse en internationale concurrentiepositie van het fruitcluster Rivierenland versterken en uitbouwen. Met haalbare doelstellingen en concrete projecten, die op korte en lange termijn resultaat opleveren. Voor grote en kleine bedrijven, voor werkgevers, werknemers én voor inwoners.

Oplossingsrichtingen en bouwstenen
Dit boek is een vervolg op het eerder uitgegeven ‘Inspiratieboek landschappelijke inpassing’ over de gewenste inrichting van het buitengebied waarbij gezocht wordt naar harmonie tussen de moderne fruitteelt, logistiek en recreatie en toerisme. Dit tweede inspiratieboek biedt bestuurders oplossingsrichtingen en bouwenstenen voor de vraag wat te doen staat met het wegennet in het buitengebied? Daarbij is gekeken naar alle vormen van vervoer over de weg, van grote vrachtauto’s tot fietsers.

Belang van een goede aansluiting voor het fruitcluster
Voor het fruitcluster Rivierenland is het belangrijk om een goede aansluiting te hebben op het handelsnetwerk. Ook de concentratie van fruitgerelateerde activiteiten - zoals de verwerking, sortering, verpakking, opslag en distributie - biedt veel efficiencyvoordelen. Fruitpact heeft dan ook als doelstelling om de in- en externe ontsluiting van het gebied en de optimale benutting van weg- water- en spoorwegverbindingen te verbeteren. Dat kan door te werken aan de fysieke ontsluiting en aan innovatieve logistieke concepten voor transport en locaties. Om de mogelijkheden goed te blijven benutten, zijn in de toekomst investeringen noodzakelijk op het gebied van ontsluiting en regionaal vervoersmanagement.

Gelijk speelveld voor gemeenten
Met het boek hoopt het Fruitpact de gemeenten van Regio Rivierenland de mogelijkheid te bieden om een gelijk speelveld tussen gemeenten te creëren en samen met het fruitcluster te werken aan een visie voor een toekomstbesteding, fruitig buitengebied in Rivierenland.

Download het boek
Nieuwsgierig naar het boek? Klik op de afbeelding om het te downloaden.

 

 

Nieuwsarchief