Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

28 januari 2016

Website voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC)

Screenshot site RMC.jpg

Ons Team RMC heeft een nieuwe website. Op www.rmcregiorivierenland.nl kunnen gemeenten, jongeren/scholen en binnenkort ook organisaties via hun eigen digitale ingang alle informatie vinden die voor hen van toepassing is.

Heldere informatie, relevant voor doelgroepen

Sandra Huijnen (foto), coördinator Team RMC: “Wij vinden het heel belangrijk om helder te communiceren en duidelijk te maken wat wij kunnen betekenen voor gemeenten, jongeren, scholen en organisaties. Onze informatie moet ook eenvoudig te vinden zijn. Met deze nieuwe website richten wij ons op de verschillende doelgroepen. En dat allemaal met één doel: zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaters weer terugleiden naar een opleiding of te helpen om op een andere manier een startkwalificatie te behalen.”

Uitgebreide website voor jongeren/scholen
De website voor jongeren/scholen is vrij uitgebreid; een jongere kan precies lezen wat hij/zij kan en mag verwachten van het RMC. Scholen en jongeren kunnen hier ook heel eenvoudig met een online aanmeldformulier een aanmelding. Ook staan er voorbeeldverhalen van jongeren die een traject volgen of hebben gevolgd en stellen de trajectbegeleiders zich voor.Sandra Huijnen: “Juist als alles even tegenzit, wil je geen gedoe. Op deze website lees je dat wij er juist voor kunnen zorgen dat je weer structuur en toekomstperspectief krijgt. Met een startkwalificatie op zak heb je veel meer kans op werk dat niet alleen leuker is, maar ook beter betaalt dan wanneer je geen diploma hebt. Wij bieden je een tweede kans. Kies voor een mooie toekomst en grijp die kans!”

Werk in uitvoering
Momenteel wordt er nog gewerkt aan de speciale digitale ingang voor organisaties. Tot die tijd kunnen zij terecht op de sites voor gemeenten en jongeren/scholen.

Neem snel een kijkje: www.rmcregiorivierenland.nl

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief