Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

28 januari 2016

Website voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC)

Screenshot site RMC.jpg

Ons Team RMC heeft een nieuwe website. Op www.rmcregiorivierenland.nl kunnen gemeenten, jongeren/scholen en binnenkort ook organisaties via hun eigen digitale ingang alle informatie vinden die voor hen van toepassing is.

Heldere informatie, relevant voor doelgroepen

Sandra Huijnen (foto), coördinator Team RMC: “Wij vinden het heel belangrijk om helder te communiceren en duidelijk te maken wat wij kunnen betekenen voor gemeenten, jongeren, scholen en organisaties. Onze informatie moet ook eenvoudig te vinden zijn. Met deze nieuwe website richten wij ons op de verschillende doelgroepen. En dat allemaal met één doel: zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaters weer terugleiden naar een opleiding of te helpen om op een andere manier een startkwalificatie te behalen.”

Uitgebreide website voor jongeren/scholen
De website voor jongeren/scholen is vrij uitgebreid; een jongere kan precies lezen wat hij/zij kan en mag verwachten van het RMC. Scholen en jongeren kunnen hier ook heel eenvoudig met een online aanmeldformulier een aanmelding. Ook staan er voorbeeldverhalen van jongeren die een traject volgen of hebben gevolgd en stellen de trajectbegeleiders zich voor.Sandra Huijnen: “Juist als alles even tegenzit, wil je geen gedoe. Op deze website lees je dat wij er juist voor kunnen zorgen dat je weer structuur en toekomstperspectief krijgt. Met een startkwalificatie op zak heb je veel meer kans op werk dat niet alleen leuker is, maar ook beter betaalt dan wanneer je geen diploma hebt. Wij bieden je een tweede kans. Kies voor een mooie toekomst en grijp die kans!”

Werk in uitvoering
Momenteel wordt er nog gewerkt aan de speciale digitale ingang voor organisaties. Tot die tijd kunnen zij terecht op de sites voor gemeenten en jongeren/scholen.

Neem snel een kijkje: www.rmcregiorivierenland.nl

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
RegioDeal_FruitDelta Rivierenland.jpg
Het is zover: het werk dat wij met onze samenwerkingspartners de afgelopen periode hebben verzet, heeft zich vertaald in een...
Projecten
Regio Deal FruitDelta Rivierenland.jpg
Op de dinsdagen 2 en 9 juni en donderdag 4 juni vinden/vonden voor collegeleden (2 en 9 juni, identieke inhoud) en raadsleden...
CG Dienstverlening
Zoeken.jpg
Door de coronacrisis is er een tekort aan stage- en leerwerkplekken voor mbo-ers ontstaan. Het aantal mbo-studenten dat in mei...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
FruitDelta Rivierenland op Fruit Logistica Berlijn.jpg
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari de  Fruit...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: