Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

29 januari 2016

Aanbesteding reiniging en inspectie vrijvervalriolering succesvol afgerond!

riolering.jpg
Team Inkoop heeft in de overgang van 2015 naar 2016 de aanbesteding voor de reiniging en inspectie van vrijvervalriolering* door middel van een Europese aanbesteding begeleidt. Zeven gemeenten deden mee en kunnen nu rekenen op een mooie kostenbesparing en continuïteit.

Creatieve oplossingen: allemaal meedoen
In 2011 deden er nog vier gemeenten aan dezelfde aanbesteding mee en deze keer waren het er zeven: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Neder-Betuwe, Tiel en Zaltbommel. Omdat wij creatieve oplossingen binnen één aanbesteding hadden bedacht, konden zij allemaal meedoen. En dat ondanks dat er in hun inkoop- en aanbestedingsbeleid wat afwijkende gedachten waren over onder andere de toepassing van social return** binnen aanbestedingen van deze aard. In totaal ontvingen wij zes inschrijvingen, dat is er één meer dan vier jaar geleden.

Kostprijsdaling en continuïteit
Eén van de heraanbestedende gemeenten merkte bij de bekendmaking van de uitslag ambtelijk op dat de eenheidsprijzen ook deze keer weer een aardige kostprijsdaling met zich meebrengen. De winnende inschrijver zal het komende jaar de kans krijgen zich te bewijzen. Doet hij dat goed, dan hebben de gemeenten de mogelijkheid de overeenkomst twee keer met een periode van twee jaar te verlengen. De bedoeling is dat dit leidt tot continuïteit, op voorwaarde dat de gemeenten tevreden zijn. De gemeenten zijn met elkaar in overleg om ook vanuit de kant van de opdrachtgevers samen het toezicht kwalitatief goed te borgen.

Meer over Team Inkoop van Contractgestuurde Dienstverlening.  


###

* Vrijvervalriolering maakt gebruik van de zwaartekracht om het water naar de plaats van bestemming te laten lopen. De rioolbuizen worden onder een kleine helling aangelegd, waardoor het regen- en afvalwater via natuurlijke stroming de juiste kant op gaat (vrij verval). Een nadeel van deze manier is dat buizen heel precies en vaak op grote diepte moeten liggen om te voldoen aan de minimale helling voor goede afstroming. Het voordeel is dat er geen of weinig pompen nodig zijn.

** Door afspraken te maken over social return leveren gemeenten een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief