Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

27 januari 2016

Regionale agendacommissie krijgt uitleg over financiële context ambities

Drie speerpunten.jpg
Verhelderend; dat was de mening van de leden van de regionale agendacommissie (RAC) van de gemeenteraden over de uitleg die zij op 25 januari kregen over de financiële context rondom onze regionale ambities.

Besluitvorming ambitiedocument
Bij alle gemeenten is het concept-ambitiedocument in behandeling. Het lijkt erop dat zij in maart gaan uitspreken of ze ermee kunnen instemmen. Dat betekent dat het Algemeen Bestuur volgens planning het ambitiedocument in april kan gaan vaststellen.

Ontwikkelingen gebiedsopgave Gelderland
Volgens de Provincie loopt onze regio voorop in het ontwikkelen van een integrale visie van de regio. En dat is iets waarop we trots kunnen zijn; het werkt positief voor de samenwerking met de Provincie. De samenwerking in onze regio is verstevigd om goed aan te kunnen sluiten bij de provinciale ambities. Wethouder Henk Driessen (foto) is namens onze regio contactpersoon voor de Provincie en hij neemt ook deel aan onze regionale stuurgroep voor de drie regionale speerpunten. Ambtelijk is er afstemming met alle tien de gemeenten. De ambitie van Regio Rivierenland is vooral een eigen verhaal van onze regio. Daarmee willen we bijdragen aan de ontwikkeling van de gebiedsopgave, de gehele Gelderse Corridor in de provincie Gelderland. Wij zoeken dan ook de samenwerking op met de andere gemeenten in deze Corridor.

Financiële context ambitiedocument
Tijdens de RAC-bijeenkomst werd duidelijk dat de ambities van de regio centraal staan en dat we daarbij zélf op zoek moeten gaan naar financiële middelen. Voorheen financierde de Provincie veel projecten via regiocontractgelden, maar dat is nu voorbij. Via de nieuwe gebiedsopgave van de Provincie zal zij de komende periode participeren in maximaal twee of drie grote projecten. Daarnaast kent de Provincie sectorale middelen. Ook valt te denken aan landelijke en Europese subsidies. Als vervanging van de regiocontractgelden onderzoeken wij momenteel het opzetten van een regionaal investeringsfonds.

Eensgezinde promotie en trots
Naast de uitleg over de financiële context, riep onze Regio-voorzitter Roland van Schelven op om vooral eensgezind de ambities te promoten bij onze samenwerkingspartners, zoals de Provincie. Hij gaf aan dat we niet alleen trots mogen zijn op het feit dat er een regionale visie ligt, maar ook op de positieve zaken die er nog meer spelen. Zo loopt het proces om breedband in het buitengebied krijgen en staan we in de top-5 van beste logistieke hotspots in Nederland.

Aanbevelingen RAC
De RAC heeft aanbevolen om de discussie met de raden over de financiering en het ambitiedocument te gaan voeren aan de hand van de speerpuntthema's Agribusiness, Logistiek en Toerisme. Ook was er behoefte aan meer informatie over de eventuele twee à drie grote projecten die Regio Rivierenland wil inbrengen voor de ontwikkeling van de Provinciale Corridor. Aan beide wordt invulling gegeven op 10 februari 2016 tijdens de raadsinformatieavond over het ambitiedocument.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief