Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

28 januari 2016

Raadsleden gemeenten komen samen op 10 februari

Raadsbijeenkomst.jpg
Op 10 februari vindt de eerstvolgende regionale raadsbijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Buren. Vanaf 19.15 uur staat de avond in het teken van de voortgang van het Regionale Ambitiedocument 2016-2020 en de Provinciale Gebiedsopgave Gelderse Corridor en de verbinding daartussen. De raadsleden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor deze avond.
Het programma samengevat
Tijdens de avond praten wij de raadsleden bij over de recente ontwikkelingen en belichten wij drie potentiële projecten. Ook wisselen wij met de leden van gedachten over de financiering van onze ambities en zijn er discussietafels waaraan wij met hun de verdieping zoeken op deze onderwerpen.

Presentaties
Diverse presentaties zorgen ervoor dat de raadsleden helemaal 'bij' zijn. Zo houdt mevrouw Bea Schouten, gedeputeerde van de provincie Gelderland, een presentatie over de provinciale Gebiedsopgave Gelderse Corridor. De heer Henk Driessen vertelt als vertegenwoordiger vanuit de Regio voor de Gebiedsopgave over de samenhang tussen het Regionale Ambitiedocument en de provinciale Gebiedsopgave en de financiering. De burgemeester van Veldhoven, de heer Jack Mikkers, laat zien hoe wordt samengewerkt in de regio Eindhoven (Metropool/Brainport) en de heer Dennis Kerkhoven geeft een inspiratiesessie over de financiering van onze ambities. Hij is landelijke expert op het gebied van financiële arrangementen en als ondernemende burger nauw betrokken bij Rivierenland. Vanzelfsprekend is er veel ruimte voor de raadsleden om de sprekers vragen te stellen. 

Discussietafels
Om met elkaar van gedachten te wisselen over de uitwerking van het Regionale Ambitiedocument, zijn er vier discussietafels: 1. Agribusiness, 2. Logistiek en Economie, 3. Recreatie en Toerisme, 4. Fondsvorming. Bij deze tafels horen wij graag welke kansen, dan wel richting de raadsleden zien voor de thema's: infrastructuur, ruimtelijke keuzes, arbeidsmarkt, duurzaamheid, fondsvorming, lobby en branding. Deze onderwerpen vormen de bouwstenen voor de verdere uitwerking van de regionale ambities voor Agribusiness, Logistiek en Economie en Recreatie en Toerisme.

Raadsleden: mis het niet en meld u aan!
De raadsleden hebben inmiddels per e-mail een uitnodiging met het programma en benodigde memo ontvangen. Via deze uitnoding kunnen zij zich aanmelden. Bent u raadslid en heeft u de mail niet ontvangen of heeft u hem per abuis weggegooid, dan kunt u zich ook aanmelden bij management- en bestuursassistent Ada van Wijk via AVanWijk@regiorivierenland.nl.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief