Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

18 januari 2016

959 woningen in Rivierenland aangepast voor langer veilig thuiswonen

Langer Thuiswonen_tekst.png

Afgelopen 2,5 jaar hebben de gemeenten van Regio Rivierenland opgeplusd. Het Regiocontractproject stimuleerde ouderen om zelf het initiatief te nemen om zaken in huis aan te passen. En dat gebeurde: meer dan 530 woningen werden aangepast en met behulp van de woningcorporaties zijn nog eens 429 woningen beter toegankelijk gemaakt.

Wat is opplussen?
Opplussen houdt in dat inwoners hun wooncomfort en veiligheid in huis sterk kunnen verbeteren door kleine ingrepen uit te voeren, zoals een extra trapleuning en drempels weghalen. Dit draagt bij aan hun wens om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.

Gemeenten bieden inwoners hulp

Om inwoners, vooral 50-plussers, te stimuleren om hun verantwoordelijkheid te nemen om langer comfortabel en veilig thuis te blijven wonen, werden diverse middelen en acties ingezet. Met de Gelderse Huistest op alle gemeentelijke websites konden de inwoners zelf nagaan hoe zij hun huis konden aanpassen. Huisbezoekers kwamen op verzoek langs om hen hierbij te helpen en een beperkte stimuleringssubsidie gaf ook nog eens een financieel steuntje in de rug.

Ouderen en mantelzorgers goed informeren
De gemeenten zetten diverse communicatiemiddelen en kanalen in om de inwoners te wijzen op alle mogelijkheden. Zij ontvingen brieven, er waren folders, artikelen in huis-aan-huis-bladen, informatiebijeenkomsten en websites. Alles om het doel te bereiken: zoveel mogelijk mensen laten praten en nadenken over langer veilig thuiswonen. Het project Opplussen richtte zich vooral op de groep van 50+-ers omdat daarin, naast mensen die zorg nodig hebben, veel mantelzorgers zitten. Praten over veilig thuiswonen doen kwetsbare ouderen graag met familie of een goede bekende.

Ook maakten wij deze film over het project, waarover u hier alles leest:

In deze aflevering ziet u hoe inwoners van Rivierenland met behulp van het Regiocontract langer thuis kunnen blijven wonen als ze ouder worden.

Het meetbare bereik binnen het project Opplussen
De directe contacten vanuit de gemeenten zijn meetbaar. Hoewel we daarmee niet het bereik van Opplussen kunnen meten, weten we wél het minimum van het aantal mensen dat moeite heeft gedaan om zich te verdiepen in langer veilig thuiswonen. Dit zijn de resultaten:

  • Rond de 2.000 mensen bezochten informatiebijeenkomsten of markten. 
  • Ruim 1.200 personen maakten kennis met de Huistest op de gemeentelijke websites. 
  • Ruim 400 mensen vulden de test geheel in. 
  • Ruim 100 mensen kregen subsidie voor kleine aanpassingen in de woning. 
  • Rond de 200 mensen vroegen een bezoek en advies aan van een vrijwillige woonadviseur.

Buitenruimteprojecten van corporaties dragen bij
De corporaties Kleurrijk Wonen en De Kernen waren actief met projecten om - naast het geschikter maken van de woning - de toegankelijkheid van de woning te verbeteren. Zij ontvingen een stimuleringsbijdrage om projecten te versnellen en te verbeteren. De toegankelijkheid van de flats in Culemborg (entree, deuren en galerijen) leverde 180 rolstoeltoegankelijke woningen op in het betaalbare segment. De woning zelf is door de corporatie opgeknapt en waar nodig aangepast. In de Bommelerwaard (Maasdriel en Zaltbommel) werden 249 voor ouderen bestemde woningen goed toegankelijk gemaakt. De vaak tijdelijke maatregelen om drempels over met rolstoel of rollator te komen, werden vervangen door duurzame aanpassingen aan drempels, deuren, kozijnen en stoepen. Ook aan de aanbodkant in het betaalbare segment is dus een behoorlijke verbeterslag gemaakt: 429 woningen goed toegankelijk!

Wat is bereikt?
Meer dan 530 woningen zijn aangepast om langer veilig thuis te kunnen blijven wonen. Met alle cijfers in handen kunnen we concluderen dat veel inwoners zich actief hebben laten informeren en een deel hiervan ook daadwerkelijk investeerde in de woning. Opvallend is dat de subsidie-aanvragen achterbleven bij de inschatting. Daarvoor zijn diverse oorzaken: sommigen dachten dat het aanvragen van subsidie teveel gedoe was voor een relatief laag bedrag, de subsidie beperkte zich tot een aantal maatregelen die de valpreventie betrof, mensen passen hun woning pas aan als het echt noodzakelijk is en mensen in deze regio houden van oudsher hun eigen broek op. Gemiddeld werd ruim € 200,- per aanvraag toegekend. Wij weten dat aanzienlijk meer mensen zélf hebben geïnvesteerd in comfortabel en veilig wonen.

Gemeentelijke samenwerking
Door binnen dit project samen te werken, wisselden de gemeenten ideeën, kennis, ervaring en producten uit. Soms werd deskundigheidsbevordering ingebracht. Gezamenlijk kochten de gemeenten de Gelderse Huistest en de training voor de vrijwillige huisbezoekers in. Er is onderzocht hoe bedrijven erbij betrokken konden worden en er is een stimuleringssubsidieregeling gemaakt. Zo is de deskundigheid en de slagkracht binnen de gemeenten verder opgebouwd. Van daaruit kan naar de toekomst toe een effectief plan worden gemaakt.

Evaluatierapport
Lees hier het volledige evaluatierapport.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief