Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

13 januari 2014

Regio Rivierenland wil snel veiligheidsmaatregelen A15

Brief aan minister: inhaalverbod vrachtwagens en plaatsen filedetectiesysteem

Regio Rivierenland vraagt vandaag in een brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz, welke maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid op de A15 tussen de knooppunten Deil en Valburg en rondom Tiel te vergroten. Aanleiding hiervoor is het verrassend hoge aantal ongevallen op de A15 in 2013. De Regio vraagt de minister om een voortvarende aanpak, door te kiezen voor een inhaalverbod voor vrachtwagens en het plaatsen van een filedetectiesysteem.

Toezeggingen naar aanleiding van Kamervragen
Eerder gaf minister Schultz in september 2013 - in haar beantwoording op Kamervragen van de Kamerleden Kuiken en Kerstens - aan deze maatregelen te overwegen. Het verrassend hoge aantal ongevallen op de A15 in 2013 was aanleiding voor de ANWB om onder automobilisten op de A15 een inventarisatie te houden naar mogelijke oorzaken en de beleving hiervan. In het Algemeen Overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van 25 november 2013 heeft de Minister toegezegd om voor de gemeenteraadsverkiezingen met concrete voorstellen te komen.

Infrastructuur aapassen op ambities
Regio Rivierenland vind het van belang dat de A15 nu en in de toekomst verkeersveilig is. Op de langere termijn pleit de Regio voor investeringen in de capaciteit van de A15-corridor. De A15 is van vitaal belang voor het realiseren van de regionale ambities ten aanzien van logistiek, agribusiness en recreatie en toerisme. De regio Rivierenland is een centraal gelegen gebied op het kruispunt van twee belangrijke vervoerscorridors in Nederland en daarmee voor veel logistieke en logistiek-gerelateerde bedrijven een uitgelezen locatie voor vestiging. De programmaraad Bereikbaar van Regio Rivierenland zet zich ervoor in dat de infrastructuur die kenmerkend is voor de regio nu en in de toekomst van voldoende kwaliteit en capaciteit is ten behoeve van de regionale ambities.

- einde persbericht -

Over Regio Rivierenland
Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van tien gemeenten tussen de grote rivieren: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is door samen te werken veel efficiencywinst en voordeel te behalen. Regio Rivierenland ondersteunt de gemeenten in bestuurlijk, beleidsmatig en strategisch opzicht en behartigt de (gezamenlijke) belangen. Zij voert gemeenschappelijke taken uit, waarbij sprake is van flexibele dienstverlening op maat. Regio Rivierenland telt bijna 200 medewerkers. Het is een organisatie met een moderne, zakelijke bedrijfsvoering gericht op resultaat.

Perscontact, niet voor publicatie:
Voor inhoudelijke persvragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de programmaraad Bereikbaar Regio Rivierenland, Dr. Miranda W.M. de Vries, telefoon 0345-586606 (bestuurssecretariaat Geldermalsen).

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.