Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

13 januari 2016

Resultaten enquête Energieconvenant positief

enquete-500-x-361.jpg
In het voorjaar zijn alle deelnemers aan het energieconvenant door middel van een enqête bevraagd naar hun mening over het convenant, eventuele verbeterpunten en de toekomst van het convenant na 2016. De resultaten zijn bemoedigend en vormen input voor een mogelijk vervolg.

Energieconvenant scoort goed
Bijna de helft van de deelnemers heeft de enquête ingevuld. Deze deelnemers geven het convenant een gemiddeld rapportcijfer van een 7,5, een mooie score! De concrete informatie en adviezen van de energieadviseur en de kennisuitwisseling met andere bedrijven worden veelvuldig genoemd als positief punt van het energieconvenant.

Meer advies op maat
Daarnaast geven deelnemers aan dat deelname aan het convenant motiveert tot het monitoren van energieverbruik en het nemen van maatregelen. Het gebruik van de Milieubarometer wordt dan ook goed gewaardeerd. Als verbeterpunten zien de bedrijven graag nog meer uitwisseling van kennis en ervaring en leermomenten vanuit andere organisaties. Ook wordt meer terugkoppeling en controle genoemd als aandachtspunt. Daarnaast zien de bedrijven graag meer advies op maat, toegespitst naar de specifieke activiteiten van het bedrijf.

Voortzetting na 2016
Als het gaat om concrete business cases voor voortzetting van het convenant na 2016, dan zien de meeste bedrijven iets in het zelf financieren van de uren van de energieadviseur, al naar gelang de inzet. Ook zijn er varianten van een ‘no cure, no pay’ benadering mogelijk.
Met de resultaten van de enquête in de hand is de projectgroep druk bezig met het ontwikkelen van een model voor voortzetting van het convenant na 2016. Wordt vervolgd!

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
RegioDeal_FruitDelta Rivierenland.jpg
Intensieve en jarenlange samenwerking binnen regio Rivierenland is beloond; de Ministerraad heeft bekend gemaakt dat het...
Projecten
RIF netwerkbijeenkomst 4 feb_1.jpg
Dinsdag 4 februari ontmoetten de initiatiefnemers van de in 2017 gehonoreerde RIF-projecten elkaar op Slot Loevestein....
CG Dienstverlening
Nieuwsbrief Versis_cover.jpg
Dit jaar hebben circa 5.000 inwoners van Regio Rivierenland minstens één keer met Versis gereisd. De chauffeurs maken...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
FruitDelta Rivierenland op Fruit Logistica Berlijn.jpg
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari de  Fruit...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer