Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

13 januari 2016

Resultaten enquête Energieconvenant positief

enquete-500-x-361.jpg
In het voorjaar zijn alle deelnemers aan het energieconvenant door middel van een enqête bevraagd naar hun mening over het convenant, eventuele verbeterpunten en de toekomst van het convenant na 2016. De resultaten zijn bemoedigend en vormen input voor een mogelijk vervolg.

Energieconvenant scoort goed
Bijna de helft van de deelnemers heeft de enquête ingevuld. Deze deelnemers geven het convenant een gemiddeld rapportcijfer van een 7,5, een mooie score! De concrete informatie en adviezen van de energieadviseur en de kennisuitwisseling met andere bedrijven worden veelvuldig genoemd als positief punt van het energieconvenant.

Meer advies op maat
Daarnaast geven deelnemers aan dat deelname aan het convenant motiveert tot het monitoren van energieverbruik en het nemen van maatregelen. Het gebruik van de Milieubarometer wordt dan ook goed gewaardeerd. Als verbeterpunten zien de bedrijven graag nog meer uitwisseling van kennis en ervaring en leermomenten vanuit andere organisaties. Ook wordt meer terugkoppeling en controle genoemd als aandachtspunt. Daarnaast zien de bedrijven graag meer advies op maat, toegespitst naar de specifieke activiteiten van het bedrijf.

Voortzetting na 2016
Als het gaat om concrete business cases voor voortzetting van het convenant na 2016, dan zien de meeste bedrijven iets in het zelf financieren van de uren van de energieadviseur, al naar gelang de inzet. Ook zijn er varianten van een ‘no cure, no pay’ benadering mogelijk.
Met de resultaten van de enquête in de hand is de projectgroep druk bezig met het ontwikkelen van een model voor voortzetting van het convenant na 2016. Wordt vervolgd!

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
header_REGIODEAL_StartProjecten.png
Maar liefst 27 projecten starten in de regio FruitDelta Rivierenland om de brede welvaart in dit gebied te stimuleren. Dit is...
Projecten
screenshot-3.jpg
Op 16 november organiseerde het RES Rivierenland-team samen met de Gelderland Academie de online workshop ‘Slim...
CG Dienstverlening
Toekomstcoaches Rivierenland 7.jpg
Tijdens de groepstraining van het oriëntatiecafé ontdekken jongeren welk werk of opleiding écht bij hen past. Werkzaak...
Speerpunt Economie en Logistiek
Regionale afspraken over groei bedrijventerreinen Rivierenland.jpg
In hun nieuwe Regionaal Programma Werklocaties (RPW) spraken onze gemeenten onder meer af dat de huidige balans tussen vraag...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
RT versnellingsopgaven.jpg
Onze acht gemeenten werken binnen Fruitdelta Rivierenland samen om o.a. de toeristische sector te versterken. Om gezamenlijk...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: