Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

15 december 2015

Subsidieregeling Woningisolatie Rivierenland met succes afgerond

Woningisolatieproject succesvol afgerond.jpg
Deze maand eindigt na vijf jaar de Subsidieregeling Woningisolatie voor koopwoningen. Deze maakte het voor de inwoners van negen van de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland mogelijk om subsidie te krijgen voor het isoleren van hun huis. Het is een succesvol project: in totaal hebben circa 4.000 aanvragers een financiële bijdrage ontvangen en is er ruim 1,8 miljoen euro uitgekeerd.

Investeren in woning en duurzaamheid 
Wat in 2010 als pilot van een jaar begon, eindigt nu met een terugblik op vijf jaar waarin duizenden huizen in Rivierenland werden geïsoleerd met behulp van de subsidie. Regio Rivierenland heeft duurzaamheid in het algemeen en Co2-reductie in het bijzonder hoog in het vaandel staan. Een goed geïsoleerd huis zorgt voor een aanzienlijke besparing op de stookkosten. Bovendien blijft de warmte binnenshuis, wat ook bijdraagt aan een goed milieu.

Het werk achter de schermen
Voor het aanvragen kon de inwoner gewoon terecht bij zijn of haar eigen gemeente. De controle en beoordeling, administratieve afhandeling (brieven op briefpapier van de gemeente naar de aanvragers, informatieverzoeken, e.d.), en de berekening van het bedrag dat de gemeente kon uitbetalen, werden echter achter de schermen afgehandeld binnen de dienst Contractgestuurde Dienstverlening (CgD) van Regio Rivierenland door een team van drie betrokken medewerkers. De subsidie bedroeg 1/3 van de totale kosten voor spouwmuur-, dak- en/of vloerisolatie en/of dubbel glas tot een maximum van € 500,-. Deden ook vijf buren mee, dan keerden de gemeenten zelfs maximaal € 750,- uit. Circa 4.000 huishoudens profiteerden van deze regeling.

Efficiëntie en service
Jacqueline Wouters van CgD was er vanaf het begin bij betrokken: “Door te werken met één centraal punt is de gemeenten enorm veel werk uit handen genomen. Ons team verzette in totaal 36 uur werk per week en wist van de hoed en de rand. Door deze opzet werkten wij zó efficiënt dat het bedrag dat elke gemeente ons per aanvraag betaalde, met 10% kon worden verlaagd. En dat terwijl het al zo scherp was.” De gemeenten ontvingen bovendien elke maand een rapportage en werden door het team bediend met alle cijfers die provincie Gelderland bij elke subsidieronde van hun vroeg.

Samenwerking loont!
De gemeenten moeten uiterlijk deze maand de goedgekeurde en teruggekoppelde subsidiebedragen hebben uitgekeerd. Het team van de dienst CgD verleent hiervoor service door de aanvragers eraan te herinneren hun gevraagde stukken tijdig in te zenden. Zowel de gemeenten als de burgers zelf waarderen dit. Jacqueline Wouters: “De brieven en bedankjes die wij krijgen, getuigen hiervan. Wij waarderen op onze beurt het vertrouwen dat de gemeenten in ons stellen. Ook hier blijkt dat samenwerking loont én de inwoners warmhoudt in hun eigen huis.”

Vervolg regeling
Provincie Gelderland zal een nieuwe subsidieregeling opstellen met nieuwe voorwaarden ten opzichte van de oude regeling. Het streven is om de nieuwe regeling begin februari 2016 open te stellen. Meer informatie volgt zodra hierover meer bekend is.

***

Foto boven: Portefeuillehouder Duurzame Energie Ronald van Meygaarden viert de succesvolle afronding van de regeling Woningisolatie met het team Woningisolatie van Regio Rivierenland en de gemeenteambtenaren die zich met dit onderwerp bezighouden. (Foto: WolLöf Communicatie BNO).

***

Perscontact (niet ter publicatie)
Stan Herms (coördinator), Contractgestuurde Dienstverlening Regio Rivierenland
Telefoon (0344) 63 85 73
E-mail herms@regiorivierenland.nl

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Geert Teisman.jpeg
Vrijdag 5 november ontmoetten de collegeleden van de acht Regiogemeenten elkaar op de periodieke Collegedag. Het programma...
Projecten
Variant algemeen Rivierenland.jpeg
Wat doen de inwoners van de regio Rivierenland al om hun omgeving klaar te stomen voor klimaatverandering? Met Swipocratie...
CG Dienstverlening
pexels-misha-voguel-7326713.jpg
In Rivierenland start een Regionaal Expertteam (RET) voor complexe casussen in de jeugdzorg. Dit team bestaat uit experts van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.