Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

11 december 2015

Regio Rivierenland verkent financiering regionale ambities

Regiomiddag.jpg
Op 8 december 2015 verkende ons speerpuntenberaad de financiële mogelijkheden om het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 te realiseren. Ter inspiratie gaven Metropoolregio Eindhoven en de Rabobank een presentatie over hoe zij de financiering van projecten organiseren.

Fondsvorming ter realisering ambities
In het Regionaal Ambitiedocument staan de regionale ambities beschreven voor de komende vier jaar voor de drie economische Speerpunten van Regio Rivierenland: Agribusiness, Recreatie & Toerisme en Economie & Logistiek. Regio Eindhoven en de Rabobank Bommelerwaard waren uitgenodigd omdat het speerpuntenberaad positief staat tegenover het idee van fondsvorming om de ambities voor de regio waar te maken. Hun presentaties gaven een uitstekend beeld hiervan.

Metropoolregio Eindhoven
Maikel Denissen van Metropoolregio Eindhoven, het samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de regio Eindhoven, gaf inzicht in de financiële aanpak van Brainport Eindhoven. De Metropoolregio heeft onder andere een stimuleringsfonds waarmee zij aanjaag- en uitvoeringsprojecten financiert. Het bedrijfsleven heeft daarbij de lead. Een triple helix-groep (een samenwerkingsverband van de overheid, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven) adviseert aan het Algemeen Bestuur van de Regio over het al dan niet toekennen van budget aan projecten.


Maikel Denissen van Metropoolregio Eindhoven

Rabobank

Jaap Breugum van de Rabobank Bommelerwaard ging in op hoe de Rabobank partner kan zijn in de financiering van projecten. Interessante mogelijkheden voor de regio zijn om de verbinding te zoeken met bestaande coöperatie- en innovatiefondsen en een beroep te doen op de kennis en kunde bij de bank. De agrarische pacten in onze regio sluiten hier bijvoorbeeld al naadloos op aan. Volgens Jaap Breugum is de uitdaging voor Regio Rivierenland om boven de eigen gemeenten uit te stijgen en na te gaan waar de verbinding met andere partijen zit. Volgens hem zijn de drie speerpunten van Regio Rivierenland zeer herkenbaar.

Speerpuntberaad: regiofonds verkennen
Het speerpuntenberaad was er duidelijk in: het is wenselijk om een gemeenschappelijk regiofonds te verkennen en te kijken hoe het te vullen is. Een regiofonds kan de samenwerking in het gebied kracht bijzetten en ook nut hebben als cofinanciering bij de samenwerking met de provincie. De verkenning moet ingaan op hoe een fonds eruit zou kunnen zien. Na een eerste inventarisatie werd duidelijk dat de tien gemeenten al op verschillende wijzen investeren in projecten in de regio.

Samenwerking met provincie
De provincie is een belangrijke partner voor de regio. Met het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 (waarmee het speerpuntberaad vorige maand instemde en waarover de gemeenteraden in het voorjaar van 2016 een besluit gaan nemen) en de verkenning van een gebiedsfonds laten we als Regio zien dat we energie hebben om zaken samen aan te pakken. En dat is waarnaar de provincie op zoek is.

Meer weten? Zie Proces Ontwikkeling Ambities Speerpunten 

Foto boven: Jaap Breugum van de Rabobank Bommelerwaard (links) en Maikel Denissen van Metropoolregio Eindhoven stellen zichzelf voor.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Geert Teisman.jpeg
Vrijdag 5 november ontmoetten de collegeleden van de acht Regiogemeenten elkaar op de periodieke Collegedag. Het programma...
Projecten
Variant algemeen Rivierenland.jpeg
Wat doen de inwoners van de regio Rivierenland al om hun omgeving klaar te stomen voor klimaatverandering? Met Swipocratie...
CG Dienstverlening
pexels-misha-voguel-7326713.jpg
In Rivierenland start een Regionaal Expertteam (RET) voor complexe casussen in de jeugdzorg. Dit team bestaat uit experts van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.