Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

19 mei 2014

Tweede Kamerleden nemen onderzoeksrapport Breedband Regio Rivierenland in ontvangst

Overhandiging rapport Breedband Regio Rivierenland.jpg
Roland van Schelven overhandigt rapport aan Tweede Kamerleden
Tweede kamerleden Oosenbrug (links) en Van Toorenburg ontvangen uit handen van Regio Rivierenland-voorzitter Van Schelven het onderzoeksrapport ‘Oplossingsroutes naar 100% Breedband in Regio Rivierenland’ [foto: David Wolf, Tiel]

Tiel/Regio, 19 mei 2014 – Regio Rivierenland presenteert vandaag op golfterrein The Dutch in Spijk een onderzoeksrapport naar de mogelijkheden voor realisering van een breedbandnetwerk in de regio Rivierenland. Tweede Kamerleden Van Toorenburg en Oosenbrug nemen het onderzoek in ontvangst namens Tweede Kamerlid Agnes Mulder. Zij is initiatiefnemer van de motie Breedband waarin zij de regering oproept om ook in de buitengebieden snelle internetverbindingen te faciliteren. Regio Rivierenland ziet een modern breedbandnetwerk als noodzakelijke voorwaarde om maatschappelijke taken op het gebied van o.a. zorg, onderwijs en digitale overheidsdiensten in de toekomst goed te vervullen.

Noodzaak moderne breedbandinfrastructuur
Het sociaal-economisch profiel van Rivierenland kenmerkt zich door grote sociaal- economische gezondheidsverschillen, een laag opleidingsniveau, vergrijzing en achteruitgang van de leefbaarheid in de vele kleine kernen die het gebied rijk is. Bovendien moeten de zorgtaken op 1 januari 2015 gedecentraliseerd zijn. Deze feiten betekenen een stevige bestuurlijke uitdaging voor het lokale en regionale bestuur van de regio. Innovatief gebruik van ICT zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het aanpakken van deze problemen, maar de bestaande breedbandinfrastructuur blijkt daarvoor op veel plaatsen tekort te schieten.

Regio Rivierenland: waar de markt faalt is de overheid verantwoordelijk
Regio Rivierenland zoekt nu naar de beste manier om zeker te stellen dat iedereen de beschikking krijgt over een breedbandaansluiting met voldoende bandbreedte voor de maatschappelijke diensten van nu én van de toekomst. Daarom wil Regio Rivierenland aan alle marktpartijen vragen of zij concrete plannen hebben om in de komende drie jaar te voorzien in breedbandaansluitingen naar huizen en kantoren, waarmee internetsnelheden boven de 100Mbit/s (symmetrisch) mogelijk zijn en waarover moderne maatschappelijke diensten aangeboden kunnen worden. Als marktpartijen niet alle huizen en kantoren zullen voorzien van een moderne en toekomstvaste breedbandaansluiting, ziet Regio Rivierenland een taak voor de overheid om daarin zo efficiënt mogelijk te voorzien.

Hoge kwaliteit breedbandnetwerk voor iedereen
Regio Rivierenland vind het niet voldoende als er in kernen wél modern breedband wordt aangelegd, maar in de buitengebieden niet. Juist daar voldoen de verouderde aansluitingen, die oorspronkelijk voor analoge telefonie en televisie waren aangelegd, steeds minder voor snelle digitale toepassingen. Dit komt omdat over de langere afstanden veel capaciteitsverlies optreedt. Zolang marktpartijen niet iederéén aansluiten, ziet Regio Rivierenland het als overheidstaak om te zorgen dat er een hoge kwaliteit digitale snelweg komt die open en neutraal is, voor álle bewoners en bedrijven.

Wat kan breedband betekenen voor maatschappelijke diensten?
Enkele voorbeelden onderschrijven het belang van een breedbandnetwerk voor de regio.
Zorg:
Met behulp van moderne breedbandinfrastructuur kan onder meer worden voorzien in zorg en ondersteuning op afstand, wat ouderen kan helpen om langer thuis te blijven wonen als zij dat willen. Voor dergelijke toepassingen is wel vereist dat geluid en videobeelden in goede kwaliteit worden overgedragen. Daar is meer bandbreedte voor nodig dan nu op veel plaatsen beschikbaar is.

Onderwijs:
Moderne breedbandinfrastructuur draagt bij aan het verbeteren en verrijken van het onderwijs, zowel in de klas als daarbuiten. Jongeren gaan over het algemeen graag aan de gang met computers, maar de interesse neemt af als webpagina’s en video’s langzaam laden.

Overheidsdiensten:
Steeds meer burgers verwachten dat zij zaken digitaal met de overheid kunnen regelen. Een digitaal loket is niet gebonden aan openingstijden; het is altijd bereikbaar voor de juiste informatievoorziening, het aanvragen van belangrijke documenten en het indienen van aanvragen. Maar investeren in digitale overheidsdiensten is pas terecht als iedere burger ook over een aansluiting beschikt om daarvan goed gebruik te kunnen maken.

Een belangrijk bijkomend voordeel van een volledig dekkend glasvezelnetwerk is dat cruciale maatschappelijke digitale diensten ook apart van het internet kunnen worden aangeboden, bijvoorbeeld als dat nodig is voor de veiligheid.

Draagvlak en samenwerking
Initiatieven in de nationale politiek zoals de Motie van Mulder tonen een draagvlak aan voor landelijke oplossingen in Nederland, zodat lokale, regionale en provinciale overheden ook niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Door verregaande coördinatie en samenwerking lijkt dus nog veel te winnen en Regio Rivierenland werkt daaraan graag mee.

- einde persbericht -


Perscontact (niet ter publicatie)
Regio Rivierenland
Shah Sheikkariem, directeur Contractgestuurde Dienstverlening, Hoofd Programma & Strategie
Telefoon (0344) 63 85 80 / 06-24 66 69 70
E-mail sheikkariem@regiorivierenland.nl

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
1. Fruitdelta zonsopkomst.jpg
De gebiedsagenda van FruitDelta is een werkwijze om de complexe opgaven in onze regio aan te pakken. Samenwerken is daarbij...
Projecten
rddag9.jpg
Vrijdag 18 november kwamen ongeveer 60 mensen bij elkaar voor de Regio Deal dag. Ze gingen op excursie en droomden over de...
CG Dienstverlening
pexels-kampus-production-6299289.jpg
De gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal hebben in de zomer van 2021 een nieuwe...
Speerpunt Economie en Logistiek
pexels-craig-adderley-2449454.jpg
Onze partner Logistics Valley zet Logistiek stevig op de kaart in oktober. 'Logistiek & Politiek' is het thema van het...
Speerpunt Agribusiness
laanbomenhuis.jpg
In heel Europa en ver daarbuiten staan laan- en sierbomen uit Opheusden en omgeving. Meer dan 130 boomkwekerijen zijn verenigd...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Overhandiging Betuwepadgids.png
In onze mooie regio met bloeiende bloesems en slingerende rivieren was nog geen meerdaags streekpad. Het Betuwepad brengt...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.