Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

25 november 2015

Stuurgroep Recreatie en Toerisme aan de slag met ondernemers en organisaties

Stuurgroep RenT.png

Het doel van het Speerpunt Recreatie en Toerisme is om een impuls te geven aan de recreatie en het toerisme in onze regio. Om dit te bereiken, is de Stuurgroep Recreatie en Toerisme van Regio Rivierenland actief aan de slag met ondernemers en organisaties als RBT, Uit®waarde en RECRON.

Gratis consulent en aanjaagteam helpen ondernemers vooruit
In de stuurgroep, onder voorzitterschap van Han Looijen, zitten wethouders van zes regiogemeenten, het RBT en Uit®waarde. De groep heeft als opdracht om meer samenwerking tot stand te brengen met het bedrijfsleven bij regionale activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme. Hij heeft een perspectief opgesteld voor de regionale vrijetijdseconomie en de uitvoering ervan. Op basis hiervan is een Consulent Vrijetijdseconomie aangesteld, waarvan ondernemers in de regio gratis gebruik kunnen maken. Ook is een aanjaagteam actief om de ondernemers vooruit te helpen.

Regionale ambities vertalen in concrete acties
Deze activiteiten passen in de onlangs opgestelde visie voor de regio: het Regionale Ambitiedocument 2016-2020. Deze wordt binnenkort ter besluitvorming aangeboden aan de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland. De Stuurgroep Recreatie en Toerisme gaat ondertussen door met de vertaling van deze visie in concrete acties die de economische ontwikkeling van recreatie en toerisme stimuleren.

Klik hier voor alle achtergronden.
Klik hier voor meer informatie over het Speerpunt Recreatie en Toerisme.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief