Nieuws.jpg

Nieuws

19 november 2015

Tiel steunt regionale ambitie om glasvezelnetwerk regiobreed aan te leggen

Breedband Regio Rivierenland.jpg
Gemeente Tiel heeft in de raadsvergadering van 11 november een motie aangenomen om in samenwerking met provincie Gelderland en de negen overige regiogemeenten van Regio Rivierenland tot een sluitend glasvezelnetwerk in de regio te komen.

Ambitie Regio Rivierenland: regiobreed toekomstvast breedbandinternet
Het is de ambitie van Regio Rivierenland om voor 2020 iedereen in Rivierenland aan te sluiten op toekomstvast breedbandinternet. De samenwerkende gemeenten zien een breedbandnetwerk als noodzakelijk middel om het dienstverleningsniveau in de regio op peil te houden en om te kunnen innoveren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Met breedband kunnen inwoners, bedrijven, scholen, zorg- en onderzoeksinstellingen - óók die in de buitengebieden - gebruikmaken van een snel, betrouwbaar en toekomstvast netwerk.

Steun Tweede Kamer en provincie
In de Tweede Kamer is op 15 oktober een motie aangenomen om ruimte te creëren voor experimenteer- en regelruimte voor glasvezel die niet gehinderd wordt door mededingingsregels. De invoering van glasvezel is voor een groot deel afhankelijk van provinciaal beleid. Provincie Gelderland vervult een actieve rol bij het stimuleren van de aanleg in die gebieden (buitengebieden) waar de markt de komende tijd geen initiatief neemt om een toekomstbestendig breedbandnetwerk aan te leggen. De provincie ondersteunt initiatieven voor de aanleg van glasvezel in buitengebieden en heeft hiervoor 70 miljoen euro ter beschikking.

Besluitvorming brengt realisatie dichterbij
Regionaal timmeren we al flink aan de (digitale snel)weg om een toekomstvast glasvezelnetwerk te realiseren. Wij voerden hiertoe onder andere diverse onderzoeken en pilots uit (2013-2014), boden leden van de Tweede Kamer ons onderzoeksrapport aan naar de financiële, juridische en technische haalbaarheid van het initiatief (2014) en informeerden de raadsleden van onze tien samenwerkende gemeenten in september van dit jaar over alle ontwikkelingen tot nu toe. De besluitvorming van gemeente Tiel, provincie Gelderland en Tweede Kamer brengen de realisatie van het project steeds dichterbij.

Koper versus glasvezel: wat is het probleem?
In ons uitgestrekte Rivierenland is de kwaliteit van de digitale bereikbaarheid onvoldoende. In de dichtbevolkte kernen ligt soms glasvezel, maar zeker niet in het overgrote deel van onze regio. Daar liggen ouderwetse telefoon- en televisiekabels (koper). Het probleem met data-overdracht via deze koperkabels is dat dit tegen natuurkundige grenzen aanloopt. We hebben steeds duurdere apparatuur, die steeds meer energie nodig heeft. Volgens Ams-IX, één van de grootste internetknooppunten ter wereld, stijgt het nationale dataverkeer jaarlijks met 30-40%. Het is dus niet de vraag óf we tegen de grenzen van koper aanlopen, maar wanneer. Dat betekent dat onze inwoners, bedrijven, scholen en instellingen op een gegeven moment achterop raken. Maar ook in de kernen krijgen we te maken met de beperkingen van de huidige verbinding. Regio Rivierenland wil dat iederéén profiteert en erop vooruit gaat. En dat onze regio volledig tot bloei komt, zowel sociaal, fysiek als economisch.

Voor meer informatie: zie het dossier Breedband.


Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief