Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuwsarchief

30 oktober 2015

Aandacht voor 'De Toekomst van het Platteland' in de Tweede Kamer

Overhandiging boek Sheikkariem en Bakas.jpg
Op woensdag 28 oktober boden Shah Sheikkariem (rechts op de foto) en Adjiedj Bakas (links) hun zeer leeswaardige boekwerk 'De Toekomst van het Platteland' aan in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag aan Helma Lodders (lid Tweede Kamer voor de VVD). Zij had Contractgestuurde Dienstverlening hiervoor uitgenodigd.

Herkenbare onderwerpen
Het boek behandelt vraagstukken die nu en in de toekomst spelen over hoe het platteland zich via innovatieve aanpassingen kan verbeteren. Deze vragen worden in het boek helder beantwoord met zeven mogelijke trends en bijbehorende tips. Veel van de onderwerpen zijn zeer herkenbaar voor onze regio Rivierenland.

Shift happens: platteland vindt zichzelf opnieuw uit

Dat laatste is niet vreemd, omdat de inspirator en mede-auteur van het boek werkzaam is bij Regio Rivierenland: Shah Sheikkariem, directeur Contractgestuurde Dienstverlening. De andere auteur is Adjiedj Bakas, befaamd trendwatcher. De auteurs zijn beiden van mening dat het platteland zichzelf opnieuw aan het uitvinden is en een nieuwe toekomst meer dan mogelijk is, oftwel 'shift happens'.

Aandacht voor glasvezel in Rivierenland
Onderwerpen als bio-economie, bestuurlijke vernieuwing, rurbanisatie en e-towns worden als toekomstmogelijkheden beschreven. Hierbij is veel aandacht voor de aanleg van snel internet, een vereiste om de beschreven ontwikkelingen mogelijk te maken. Onze aanpak om een dekkend glasvezelnetwerk in Rivierenland te ontwikkelen, kreeg dan ook een plaats in het boek.

Lezing op Open Days in Brussel
De belangstelling voor het boekwerk is groot, mede omdat Nederland en Europa voor het grootste deel uit platteland bestaan en er veel aandacht is voor dit onderwerp. Shah Sheikkariem ontving onlangs een uitnodiging voor de Open Days in Brussel om een lezing over zijn boekwerk te houden en heeft het daarbij aan Europarlementarier Annie Schreijer-Pierik aangeboden.VNG-bijdrage en -bijeenkomst
De VNG heeft al bij de voorbereiding van het boek interesse getoond; voorzitter VNG Jan van Zanen schreef het voorwoord. Op 11 november is Shah Sheikkariem keynote speaker op de VNG-bijeenkomst ‘Landelijk Gebied voor Bestuurders’ met als thema ‘Digitale bereikbaarheid van het platteland’.

Meer informatie?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Shah Sheikkariem, e-mail sheikkariem@regiorivierenland.nl, telefoon (0344) 63 85 60
 

Bekijk de samenvatting van het boek 'De Toekomst van het Platteland' van Shah Sheikkariem en Adjiedj Bakas.

 

Nieuwsarchief