Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

14 oktober 2015

Overheid, onderzoeksinstellingen, organisaties en ondernemers praten over A15-corridor

Achterbangroep A15-corridor.jpg
Diverse grote (landelijke) partijen spraken op 14 oktober over de A15-corridor. Zij vormen de achterbangroep van het onderzoek dat wij momenteel door onderzoeksbureau Panteia laten uitvoeren om grip op en inzicht te krijgen in de verkeersproblematiek op de A15.

Wat willen wij?
De A15 is één van de belangrijkste Nederlandse verkeersaders. Regio Rivierenland vindt het belangrijk dat de A15 nu en in de toekomst verkeersveilig en filevrij is. Rivierenland is centraal gelegen op het kruispunt van twee belangrijke vervoerscorridors in Nederland. De A15 is van vitaal belang voor het realiseren van de regionale ambities ten aanzien van economie en logistiek, agribusiness en recreatie en toerisme; de economische pijlers (Speerpunten) van onze regionale samenwerking. Veel partijen hebben belang bij de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Rivierenland.

Achterbangroep
De achterbangroep van het onderzoek wordt gevormd door onder andere Transport en Logistiek Nederland (TLN), Eigen Vervoerders Organisatie (EVO), Logistieke Hotspot Rivierenland, TNO, Havenbedrijf Rotterdam, VNO-NCW (Alblasserwaard/5Heerenlanden, West, Rivierenland, Midden), Provincie Gelderland, Gemeente Tiel, Rijkswaterstaat Oost Nederland en de ANWB. Tijdens de bijeenkomst werden zij eerst op de hoogte gesteld van de vorderingen van het onderzoek, daarna kwamen zij zelf aan het woord.

Doel bijeenkomst
Het doel van bijeenkomst was om met elkaar in een creatieve setting maatregelen te bespreken die kunnen bijdragen aan een veilige en filevrije A15. Iedereen kon zijn of haar mening geven over de voorgestelde mogelijke maatregelen en thema’s en zelf ook maatregelen en thema’s toevoegen. Hierover gaven de anderen vervolgens hun mening. Daarnaast kwam aan de orde welke rol de partijen zouden willen hebben bij de lobby of uitwerking van de betreffende maatregelen en/of projecten.

Concrete maatregelen
De maatregelen die aan bod kwamen, hadden betrekking op de korte (tot 2020), middellange (tot 2028) en lange (na 2028) termijn. Zoals een filewaarschuwingssysteem op het wegvak Ochten – Tiel, filemijding door te sturen op het gebruiken van de A15 op andere tijdstippen, meer vrachtvervoer over de rivieren, toeritdosering bij drukste toeritten, verbreding van de A15 en meer. De partijen gaven hierbij aan hoeveel effect alle maatregelen zullen hebben op de bereikbaarheid, de veiligheid, het milieu en de verbetering van de economie in Rivierenland.

Concept-eindrapport
De input van de bijeenkomst wordt samengevoegd met de resultaten van het onderzoek. Het concept-eindrapport hiervan is begin november gereed.

Lees ook: Onderzoek verkeersproblematiek A15

Foto: Een deel van de achterbangroep discussieert over de A15-corridor met Meeting Sphere, een softwareprogramma waarmee ideeën anoniem en simultaan worden uitgewisseld, beoordeeld, gerangschikt en georganiseerd. Alle input wordt automatisch en in zijn volledigheid opgeslagen. Zo gaat er geen idee of mening verloren.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief