Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

17 september 2015

Duurzaamheidsrally 2015 inspireert tot samenwerken aan een schonere leefomgeving in Rivierenland

Deelnemers-Duurzaamheidsral.jpg
Vandaag reden circa 30 Rivierenlandse wethouders en ondernemers mee in de Duurzaamheidsrally 2015. Met deze rally is het startschot gegeven voor de promotiecampagne van Regio Rivierenland om het rijden op schone en duurzame brandstoffen in Rivierenland te stimuleren en partijen te inspireren om samen te werken aan een meer duurzame, schone leefomgeving.

Bestuurders en ondernemers stappen in schone auto’s
Het is deze week European Mobility Week, waarbij in heel Europa aandacht wordt gevraagd voor duurzame energie. De Duurzaamheidsrally is een samenwerking tussen Regio Rivierenland, CNG Net en firma H. van Dijkhuizen. In schone voertuigen (elektrische en op Groengas - CNG-rijdende auto’s) volgden de wethouders en ondernemers de prachtige route langs de duurzame parels (hotspots) van regio Rivierenland: bedrijven die duurzame oplossingen bieden en/of al ver vooruit zijn in het inzetten hiervan. De rijders zagen met eigen ogen welke duurzame oplossingen hier zijn of worden gerealiseerd en welke voordelen deze met zich meebrengen. Bovendien ervaarden zij hoe prettig rijden het is in een schone auto.

Duurzame hotspots in Rivierenland
Als eerste koersten de rallyrijders naar project ‘HOP’ van GMB in Rijswijk. GMB werkt aan duurzame verbeteringen op het gebied van water, energie en grondstoffen. Project HOP staat in het teken van een grootschalig dijkverbeteringsproject tussen Hagestein en Opheusden. Bij Avri in Geldermalsen namen de deelnemers een kijkje achter de ‘afvalschermen’ en werd speciaal ingegaan op het gebruik van duurzame voertuigen en het bieden van milieuvriendelijke oplossingen binnen de stroom van afvalverwerking. En bij Holland Evenementen Groep in Zoelen, organisator van o.a. themafeesten en groepsuitjes en winnaar van de MVO Rabo Award 2014, kwam onder meer haar regionale rol en toekomstige projecten rond elektrische Tuks en zonnepanelen aan de orde.

Regio Rivierenland zet in op duurzaamheid
Regio Rivierenland wil samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en marktpartijen de vraag- en aanbodkant van duurzame brandstoffen stimuleren. Wij willen dat er meer duurzame energie wordt opgewekt en gebruikt. Schonere brandstoffen zijn beter voor de luchtkwaliteit en het klimaat en bieden daarnaast ook financiële voordelen voor de gebruiker. Met ons Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie streven wij ernaar om vóór 2020 10% van de regionaal verbruikte energie lokaal en duurzaam op te wekken en een omschakeling naar duurzame brandstoffen te bereiken. Wij ondersteunen hiertoe diverse particuliere en marktinitiatieven.

Activiteiten in het najaar
In de navolgende maanden zullen meerdere activiteiten worden georganiseerd rondom duurzame brandstoffen. Voor bedrijven, gemeenten maar ook voor scholen, zoals een actie voor basisschoolleerlingen (Groene Voetstappen), een leersessie Duurzaam Aanbesteden, voorlichtingsbijeenkomst bij (logistieke) bedrijven en de bouw van het LNG-vulpunt in Geldermalsen, dat volgend jaar gereed zal zijn.- Einde persbericht -


Over CNG Net
CNG Net exploiteert een netwerk van CNG-tankstations in de Benelux en is de grootste leverancier van Groengas (CNG) in het wegverkeer. CNG Net is samen met zusterbedrijf LNG24 onderdeel van ‘European Clean Fuel Company’. De komende jaren breiden wij ons netwerk van CNG- en LNG-tankstations verder uit om de mobiliteit in de Benelux te verduurzamen. Wij zijn overtuigd van het belang en de kansen van Groengas als vervanger van fossiele brandstoffen.

Voor meer informatie: www.cngnet.nl

Over Regio Rivierenland
Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van tien gemeenten in de Tielerwaard, de Culemborgerwaard, de Betuwe, de Bommelerwaard en het westen van het Land van Maas en Waal. De deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Regio Rivierenland ondersteunt de samenwerking van gemeenten. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is heel wat efficiencywinst en voordeel te halen. En dat krijgen we voor elkaar door samen te werken!

Zie voor alle informatie: www.regiorivierenland.nl

Over Firma H. van Dijkhuizen
Al ruim 40 jaar heeft Van Dijkhuizen haar naam exclusief verbonden aan het merk Total. U vindt deze tankstations overal in regio Rivierenland. In het kader van duurzaamheid heeft H. van Dijkhuizen in december 2009 een CNG-vulstation geopend. Onlangs is er op de locatie Medel ook een nieuwe laadpaal voor alle elektrische auto's 24/7 laden met EV-pas geplaatst. Wanneer u de overstap wilt maken naar een schone brandstof: Firma H. van Dijkhuizen biedt het u.

Perscontact (niet ter publicatie)
ing. A. (Annemieke) Spit
Coördinator Duurzame Energie
Telefoon (0344) 63 85 07
E-mail spit@regiorivierenland.nl
Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief