Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

11 september 2015

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten officieel met een jaar verlengd

foto ondertekening convenant regionaal aanpak voortijdig schoolverlaten 11-9-2015.jpg
Op 9 september ondertekenden de vo-scholen, de mbo-instellingen en de gemeenten de samenwerking voor het verlengingsjaar van het convenant 'Aanval op schooluitval'. Hiermee wordt de gezamenlijke, regionale aanpak om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen voortgezet.
Ondertekening
Wethouder Laurens Verspuij van contactgemeente Tiel deed dit namens alle gemeenten in onze RMC-regio. Namens de contactschool ROC Rivor ondertekende Cees Brouwer.

Al jaren succesvolle samenwerking

Onderwijsinstellingen en RMC Regio Rivierenland, met daarin de samenwerkende gemeenten, hebben de afgelopen jaren met succes de handen ineen geslagen om voortijdig schoolverlaten te bestrijden. De basis voor deze succesvolle samenwerking is in 2007-2008 gelegd met het eerste vsv-convenant. Vervolgens is in 2012 een nieuw convenant gesloten, dat in 2015 afloopt. De aanpak voortijdig schoolverlaten werkt en dat is voor de Minister van Onderwijs reden om deze vanaf 2017 in de wet- en regelgeving vast te leggen. Tot die tijd wordt de regionale samenwerking voor één jaar verlengd.

Projecten houden jongeren binnenboord
Binnen regionale aanpak in Rivierenland worden diverse maatregelen in en buiten de school uitgevoerd om jongeren binnenboord te houden en een startkwalificatie te laten behalen. Nieuw in het verlengingsjaar is de extra mogelijkheid om kwetsbare jongeren, die vaak geen startkwalificatie behalen, beter richting arbeidsmarkt of dagbesteding te begeleiden. Bij ROC Rivor gebeurt dit via een aangepast scholingsprogramma en intensieve coaching bij het vinden en houden van stage- en werkplekken. Ook het Regionale meld- en coördinatiepunt gaat hier komend jaar actief mee aan de slag.

Sterke afname voortijdig schoolverlaters
Het aantal voortijdig schoolverlaters in regio Rivierenland is sinds schooljaar 2007-2008 sterk afgenomen van 696 naar 347 in 2013-2014 (voorlopige cijfers, Bron: DUO).  


Foto: Cees Brouwer, college van Bestuur ROC Rivor (links) en Laurens Verspuij, wethouder gemeente Tiel

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief