Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

9 september 2015

De 'O's' praten over economische ambities Rivierenland, raadsleden 5 oktober aan zet

Bijeenkomst 3Os Regio Rivierenland.jpg
Op 8 september kwamen regionale bestuurders, ondernemers en onderwijs-/onderzoeksinstellingen samen op het Geofort in Herwijnen. Doel was om de opmaat te maken tot een verstevigde regionale samenwerking en samen mede vorm te geven aan de economische ambities van Regio Rivierenland.

Drie economische Speerpunten
In Rivierenland focust de regionale samenwerking zich op drie economische Speerpunten waarmee ons gebied zich onderscheidt van de rest van Gelderland en zichzelf op de kaart zet in Nederland en daarbuiten: Agribusiness, Economie en Logistiek, Recreatie en Toerisme. De bijeenkomst werd georganiseerd door ons, Regio Rivierenland, om met ondernemers en onderwijsinstellingen te praten over hun ambities, wensen en verwachtingen met betrekking tot de Speerpunten.

Ambitiedocument
Wij werken momenteel samen met onze tien gemeenten aan een ambitiedocument voor de drie Speerpunten. Door op te trekken met de O's weten de tien gemeenten en wij of we op de goede weg zijn met dit plan. Het slagen ervan is immers sterk afhankelijk van het draagvlak en de inzet van ook andere partijen dan alleen de overheid. Wij willen daarom vanaf het begin graag samen optrekken met en binnen de 3 O’s (Overheid, Ondernemers, Onderwijsinstellingen) en een start maken met het verstevigen van de samenwerking.

Raadsbijeenkomsten
Met de tien gemeenteraden vond in juni een informatiebijeenkomst plaats over de opzet en bedoeling van dit document en de richting waarin de ambities van onze regio zich ontwikkelen. Hiernaast vonden ter voorbereiding op de O’s-bijeenkomst van 8 september - waarbij ook raadsleden aanwezig waren - gesprekken plaats met ondernemers en onderwijs-/onderzoeksinstellingen en werd in juli een enquête uitgezet over de thema's die op de raadsinformatiebijeenkomst aan de orde zijn geweest. Tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 5 oktober kunnen raadsleden hun ideeën en inzichten delen, wat tevens als input zal dienen voor het opstellen van het definitieve ambitiedocument. Hiervoor worden ook weer ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemende burgers uitgenodigd.

Programma met veel interactie
Het programma werd geleid door dagvoorzitter Bas Verbruggen. Ondernemers uit de regio werden geïnterviewd over hun ervaringen met innovatie, duurzaamheid, arbeidsmarkt en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden en inspirator Peter Ros vertelde de aanwezigen over belangrijke trends. Er was een goede sfeer, enthousiasme en een actieve deelname van vrijwel alle aanwezigen. De bestuurders, ondernemers en onderwijsinstellingen reageerden actief op de pittige stellingen tijdens een lagerhuisdiscussie. Gedurende het programma noteerden de aanwezigen hun ideeën voor samenwerking op de achterkant van 2D-appels, wat aan het einde van de middag een mooie ‘oogst van de dag’ in een fruitkist opleverde; de toepasselijke metafoor voor de vruchtbare samenwerking tussen de drie O’s.

De oogst van de dag
• Veel energie en potentie om de regio economisch te ontwikkelen.
• Alle relevante zaken om succes te oogsten zijn aanwezig.
• De weg er naartoe moeten we samen nemen, met alle hobbels die gaan komen.
• Door samen te werken, krijgen we de juiste projecten van de grond en leren we van elkaar.
• Er is bereidheid tot investeren, nieuwe gesprekken zullen leiden tot nieuwe inzichten.
• De 10 gemeenten staan klaar om daarin te faciliteren.

Ambitie: samenwerking 3 O’s laten groeien
Deze bijeenkomst was de aftrap voor het verstevigen van de samenwerking tussen de drie O’s om de economische ontwikkeling van regio Rivierenland te stimuleren. Het is de ambitie om deze groep te laten uitgroeien tot een ijzersterk netwerk met beleid-, denk- en daadkracht op alle niveaus en door alle branches heen. Wij waren verheugd met de energie en inzet van de deelnemers op deze middag. Er zullen dan ook zeker in de toekomst meer bijeenkomsten worden georganiseerd. Regio Rivierenland roept ondernemers, onderwijsinstellingen en ondernemende burgers (de 4e O) in de regio om samen de regio verder te brengen.

Doet u mee?
Wilt u meer weten, heeft u ideeën en/of wilt u zich aanmelden voor toekomstige activiteiten? Neem contact op met Ilona van Wamel, secretaris Regio Rivierenland, via telefoonnummer (0344) 63 85 55 of e-mail: info@regiorivierenland.nl.

Foto: Ondernemers, onderwijs-/onderzoeksinstellingen en bestuurders van Rivierenland trappen hun samenwerking af in het Geofort in Herwijnen. Hans Beenakker, vice-voorzitter Regio Rivierenland/voorzitter Speerpuntberaad Agribusiness, opent de bijeenkomst.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief