Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

25 augustus 2015

Onderzoek verkeersproblematiek A15

A15.jpg

Regio Rivierenland wil meer grip op en inzicht krijgen in de verkeersproblematiek op de A15; één van de belangrijkste Nederlandse verkeersaders. Daarnaast willen wij de betekenis van de A15 in kaart brengen voor onze regio en de drie Speerpunten van Regio Rivierenland. 

Een verkeersveilige snelweg met voldoende capaciteit
Regio Rivierenland vind het belangrijk dat de A15 nu en in de toekomst verkeersveilig is. Op de langere termijn pleiten wij voor investeringen in de capaciteit van de A15-corridor. Rivierenland is centraal gelegen op het kruispunt van twee belangrijke vervoerscorridors in Nederland. De A15 is van vitaal belang voor het realiseren van de regionale ambities ten aanzien van economie en logistiek (door de ligging is onze regio voor veel logistieke en daaraan gerelateerde bedrijven een uitgelezen vestigingslocatie), agribusiness en recreatie en toerisme. Dit zijn de economische pijlers (Speerpunten) van onze regionale samenwerking en vele partijen hebben belang bij de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Rivierenland. Er ligt een belangrijke kans om de aansluiting tussen weg, spoor en water te verbeteren.

Proces
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Panteia onder leiding van de stuurgroep A15 met daarin alle wethouders Mobiliteit van de A15-gemeenten vertegenwoordigd. Het bestaat uit drie fases:
1. Analyse van problemen en kansen
2. Doelen stellen en maatregelen bepalen voor de korte, middellange en lange termijn
3. Uitwerking en implementatie
De eerste resultaten van het onderzoek zijn in oktober gereed.

Samenwerking en lobby
Het plan van aanpak dient als basis voor de lobby om de verkeersproblematiek op de A15 te verkleinen door breed in te zetten op de A15-corridor. Met de eerste resultaten in handen zullen wij een lobby-agenda met uitvoeringsprogramma opstellen met diverse partners en achterbangroepen, zoals onder meer VNO/NCW, Transport en Logistiek Nederland, Logistieke Hotspot Rivierenland, EVO en het Havenbedrijf. De modaliteiten water en spoor worden hierbij ook meengenomen.

Meer informatie?
Mobiliteit is een project van Regio Rivierenland. Klik hier voor meer informatie hierover. Met vragen en of opmerkingen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met mevrouw M. Blom, projectleider Regio Rivierenland voor het onderzoek A15-corridor: telefoon (0344) 63 85 32/06 29 52 04 55, e-mail blom@regiorivierenland.nl

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief