Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

3 augustus 2015

Coming soon: de Regiobarometer

Combivisual.jpg

Op 7 september zullen de raadsleden van onze regio de Regiobarometer zien. Dit is een online tool, ingericht door Contractgestuurde Dienstverlening, die in één oogopslag inzicht geeft in de thema’s die in onze regio spelen.

Inzicht in thema's
Hoe staat het met onze demografie, arbeidsmarkt, sociaaleconomische gezondheidsverschillen, agribusiness, logistiek, recreatie en toerisme? De Regiobarometer laat het zien.

Lancering Regiobarometer

De officiële lancering van de website gebeurt tijdens de avond voor alle raadsleden van onze tien samenwerkende gemeenten op 7 september. Deze staat geheel in het teken van informatie over de teams en initiatieven (zoals ook breedband) van de dienst Contractgestuurde Dienstverlening van Regio Rivierenland. Het wordt een levendige, interactieve avond waarop de raadsleden op de hoogte worden gebracht van wat de teams betekenen, realiseren en opbrengen voor onze gemeenten en de inwoners.

Regiobarometer brengt alle cijfers samen
De Regiobarometer is een initiatief van Regio Rivierenland en de provincie Gelderland en is ontwikkeld op basis van de architectuur van de Performance Scorecard (managementtool). Na de lancering zal hij voor iedereen toegankelijk zijn. De cijfers en gegevens komen uit betrouwbare bronnen, zoals uit bestaande data van onder meer het CBS en het onderzoeksbureau van de provincie. In de Regiobarometer wordt alles samengebracht. Het wordt dé bron van informatie betreffende de stand van zaken van de thema’s en speerpunten en levert waardevolle input voor de toekomst.

Inhoudsdeskundige partners
De Regiobarometer is ontwikkeld in samenwerking met een aantal inhoudsdeskundigen. Per thema is een partner betrokken geweest, zodat de Regiobarometer zo dicht mogelijk aansluit bij de focus van partijen. Daarnaast vormde een aantal wethouders de strategische stuurgroep. Zij waren ondermeer het klankbord voor de ontwikkeling van de Regiobarometer. Op alle niveaus is samengewerkt: op provinciaal en regionaal niveau en met bestuurders en partners.

Gezamenlijk gedragen beeld
De Regiobarometer dient als basis voor een dialoog op strategisch-regionaal niveau tussen de drie O's (Overheid, Onderwijs en Ondernemer), de regio en de provincie Gelderland middels een gedragen gemeenschappelijke monitor. Het geeft per thema en speerpunt een regionaal beeld, niet een gemeentelijk. Het maakt niet alleen informatie op een ‘klantvriendelijke’ wijze toegankelijker, maar brengt ook alles bij elkaar tot een gezamenlijk gedragen beeld.

Houd deze website in de gaten, want binnenkort opent hier de poort naar de Regiobarometer!

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief