Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

3 augustus 2015

Regio Rivierenland heeft fietsambitie!

Fietsambitie.jpg

Er zijn weinig regio’s waar het zo prettig en mooi fietsen is als in Rivierenland. Reden te meer om veel aandacht te besteden aan alles wat het fietsen over de dijken, door de landelijke gebieden en steden zo aantrekkelijk maakt. Daarom stelt Regio Rivierenland een Rivierenlandse Fietsambitie op. 

Belangrijke thema’s van de Fietsambitie
Met de Fietsambitie kunnen we laten zien welke fietspaden en thema’s wij als regio echt belangrijk vinden. We richten ons zowel op recreatie en toerisme in onze regio, als op het woon-werk- en woon-schoolverkeer. Belangrijke thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Hoe is het fietsgebruik in de regio en hoe kan de fiets bijdragen aan het meer bewegen van de Rivierenlander? Dit ook om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen.
  • Waar zouden we goede woon-werkfietspaden kunnen realiseren? Dit zouden ook snelfietspaden kunnen zijn. 
  • Wat betekent de e-bike voor de fietsveiligheid?
  • Hoe zorgen we ervoor dat fietsaantrekkende locaties ook goed per fiets bereikt kunnen worden?
  • Wat ontbreekt aan de huidige fietsinfrastructuur bezien vanuit de drie Speerpunten Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme?
  • Hoe gaan we om met onze dijkwegen?

Aansluiten bij provinciale en landelijke fietsbeleid
Met onze Fietsambitie geven we het fietsen in Rivierenland niet alleen een nieuwe impuls, maar sluiten we ook aan bij het provinciale en landelijke fietsbeleid. Om het totale netwerk te verbeteren, honoreert de provincie Gelderland namelijk vooral regionaal gedragen projecten en/of thema's, en lokale in veel mindere mate.

Hoe komt de Fietsambitie tot stand?
Wij hebben Adviesbureau Mobycon opdracht gegeven om de Fietsambitie voor onze regio vorm te geven. De eerste stap is om samen met stakeholders, zoals de ANWB, de fietsersbond, Uiterwaarde, Regionaal bureau voor toerisme, Het landelijke fietsplatform, De Bovag, Rijkswaterstaat en het Waterschap, onze gezamenlijke wensen in kaart te brengen. Vervolgens kunnen we kijken hoe realistisch deze zijn en hoe ze kunnen worden waargemaakt. Hierna weten we wat de gemeenschappelijke en realistische ambitie is en welke potentiële activiteiten nodig zijn om de gemeenschappelijke ambitie waar te maken.

Maatregelen in beeld
De volgende stap zal zijn om helder te krijgen welke maatregelen we moeten nemen. Dit kunnen zowel infrastructurele als flankerende maatregelen zijn, zoals fietsenstallingen, gedragsinterventies, fietspromotie, fietsroutes, fietsbeleving fietsoplaadpunten, etc. Uiteindelijk zullen we komen tot een gezamenlijk dynamisch programma waarbij de diverse stakeholders een rol krijgen. De uiteindelijke Fietsambitie zal in de tweede helft van dit jaar gereed zijn en eind van dit jaar zullen we starten met de uitvoering ervan.

Hoe denkt u hierover?
Onze regio is van iedereen en we zijn benieuwd naar uw ideeën. Wat vindt u belangrijk als u denkt aan fietsen in de regio? Wat kan worden verbeterd? Wat mist onze regio nog? Deze en meer informatie horen wij graag van u. Ook als u vragen heeft over dit onderwerp. Neem contact op met Miek Blom, beleidsadviseur Mobiliteit Regio Rivierenland, telefoon (0344) 638 532, e-mail blom@regiorivierenland.nl.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief