Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

27 juli 2015

Duurzaamheidsrally inspireert tot samenwerken aan een schonere leefomgeving

Duurzaamheidsrally.jpg
Tijdens de European Mobility Week zal op 17 september met een duurzaamheidsrally het startschot worden gegeven voor een promotiecampagne om het rijden op schone en duurzame brandstoffen in Rivierenland te stimuleren.

Bestuurders stappen in schone auto’s
Op 14 september start de European Mobility Week, waarbij in heel Europa aandacht wordt gevraagd voor duurzame energie. Ook in Rivierenland besteden we aandacht aan dit onderwerp door middel van een campagne. Deze campagne, die Regio Rivierenland in samenwerking met CNG Net organiseert, start op 17 september bij Firma Van Dijkhuizen in Tiel met een duurzaamheidsrally. Bestuurders van onze tien regiogemeenten stappen in schone auto’s: elektrische en op CNG-/groengasrijdende auto’s om diverse bedrijven in de regio te bezoeken die duurzame oplossingen bieden en/of al ver vooruit zijn in het inzetten hiervan. Zij zien met eigen ogen welke duurzame oplossingen hier zijn gerealiseerd en welke voordelen deze met zich meebrengen. Op deze manier ervaren ze hoe prettig het rijden in een schone auto is en raken ze geïnspireerd om samen te werken aan een meer duurzame, schone leefomgeving.

Ons doel
Regio Rivierenland wil samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en marktpartijen de vraag- en aanbodkant van duurzame brandstoffen stimuleren. Wij willen dat er meer duurzame energie wordt opgewekt en gebruikt. Schonere brandstoffen zijn beter voor de luchtkwaliteit en het klimaat en bieden daarnaast ook financiële voordelen voor de gebruiker.

Hoe zet Regio Rivierenland in op duurzaamheid?
Met ons Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie streven wij ernaar om vóór 2020 10% van de regionaal verbruikte energie lokaal en duurzaam op te wekken en een omschakeling naar duurzame brandstoffen te bereiken. Wij ondersteunen hiertoe diverse particuliere en marktinitiatieven, zoals het opzetten van een lokale mestvergisting, het plaatsen van windmolens en zonnepanelen en het realiseren van vulpunten met schoon, lokaal gewonnen (vloeibaar) biogas. Binnen de Duurzame Transportcorridor Betuwe werken wij samen met diverse grote ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden aan een gezamenlijke ambitie om economische ontwikkeling en duurzaamheid langs de A15-corridor met elkaar te verknopen en te optimaliseren.

Activiteiten in het najaar
In de navolgende maanden zullen meerdere activiteiten worden georganiseerd rondom duurzame brandstoffen. Voor bedrijven, gemeenten maar ook voor scholen, zoals een actie voor basisschoolleerlingen (Groene Voetstappen), de Kinderklimaattop, leersessie Duurzaam Aanbesteden, voorlichtingsbijeenkomst bij (logistieke) bedrijven en de opening van het LNG-vulpunt in Geldermalsen.

Nieuwsarchief