Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

23 juli 2015

Steun voor leefbaarheidsactiviteiten in Alphen vanuit het Regiocontract

West Maas en Waal logo.jpg

Regio Rivierenland steunt de leefbaarheidsgroep Stichting Leefbaar Alphen Gelderland (SLAG) in de gemeente West Maas en Waal met een bijdrage uit het Regiocontract. Hiermee zullen activiteiten worden uitgevoerd die de leefbaarheid van Alphen in stand houden of bevorderen. Dit in het brede kader van de maatregel van de gemeente om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van leefbaarheidsgroepen (zoals SLAG dat is) in de acht dorpen van West Maas en Waal.

Talenten in het Dorp
Met de steun uit het Regiocontract - voor het project ‘Talenten in het Dorp’ - wordt een Dorps Ontwikkel Plan opgesteld. Hierin worden met en door de inwoners en lokale partijen de toekomstvisie en bijbehorende acties vastgelegd voor Alphen. Het gaat hierbij om: wonen, werken, verkeer, voorzieningen, openbare ruimte/landschap en milieu/water.

Dag van de Toekomst
Op 26 november is de ‘Dag van de Toekomst’ in de gemeente West Maas en Waal. Andere dorpen in de gemeente worden er dan attent op gemaakt dat zij, als zij dit willen, ook aan de slag kunnen met het omvormen van bestaande initiatieven naar officiële leefbaarheidsgroepen, zoals SLAG.

Meer Regiocontract-voorbeelden zien?
Dit is een goed voorbeeld van hoe het Regiocontract van Regio Rivierenland bijdraagt aan de vooruitgang binnen gemeenten. Meer weten? Hier ziet u het volledige overzicht van projecten die worden gesteund met steun vanuit het Regiocontract.

Contactpersonen Regiocontract
Contactpersonen bij Regio Rivierenland zijn Stan Herms (Programmamanager) en Peter Salet (senior Beleidsadviseur, contactpersoon lopende projecten).

Stan Herms - e: herms@regiorivierenland.nl, t: (0344) 63 85 73
Peter Salet - e: salet@regiorivierenland.nl, t: (0344) 63 85 14  

Nieuwsarchief