Nieuws.jpg

Nieuws

13 juli 2015

Raadsleden geïnformeerd over ontwikkelingen breedband in Rivierenland

Breedband cover_groot.jpg

Alle raadsleden van onze regio ontvingen deze maand een informatiepakket over de laatste stand van zaken van de plannen voor de uitrol van een hoogwaardig, toekomstvast breedbandnetwerk in heel Rivierenland.

Doel: werken aan uitrol toekomstvast breedbandnetwerk
Regio Rivierenland heeft als doel om vanaf 2016 te gaan werken aan de uitrol van een hoogwaardig, toekomstvast breedbandnetwerk in heel Rivierenland. Ons team Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) is in onze regio voortvarend bezig om een realistisch en betaalbaar breedbandplan te ontwikkelen. Middels het informatieproject informeert het team de raadsleden over dit project en het vervolgtraject.

Digitale bereikbaarheid nu onvoldoende

In ons uitgestrekte Rivierenland is de kwaliteit van de digitale bereikbaarheid onvoldoende. Met name in de buitengebieden ontbreekt een snelle en betrouwbare internetverbinding. Dit betekent dat inwoners op een gegeven moment niet meer volledig kunnen deelnemen aan de samenleving: in en vanuit huis informatie, zorg en onderwijs ontvangen, direct contact zoeken, producten aanschaffen, etc. Een toekomstvast breedbandnetwerk is noodzakelijk om het dienstverleningsniveau in onze regio op peil houden en niet achterop te raken in Nederland.

Raadsbijeenkomst 7 september
Op 7 september zal een speciale bijeenkomst plaatsvinden voor alle raadsleden van onze samenwerkende gemeenten over breedband. Daarnaast informeren wij de raadseleden over de diensten en producten die de dienst Contractgestuurde dienstverlening van Regio Rivierenland levert.

Interesse?
Bekijk het informatiepakket, met hierin de nieuwe folder over het hoe en waarom van breedband in Rivierenland. Met al uw vragen kunt u terecht bij Stan Herms, regionaal projectleider Breedband, telefoon (0344) 63 85 73, e-mail herms@regiorivierenland.nl.

Klik hier voor onze speciale pagina over Breedband in Rivierenland. 

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief