Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

29 juni 2015

Regio Rivierenland koploper in Gelderland in ontwikkeling breedband in buitengebied

Breedband Regio Rivierenland.jpg
Ons team Onderzoek & Ontwikkeling is in onze regio voortvarend bezig in het proces om te komen tot het aanleggen van een glasvezelnetwerk in heel Rivierenland. Het steven is om vanaf 2016 te starten met de feitelijke aanleg van het netwerk.

Projectfasen
Het team Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) van de dienst Contractgestuurde Dienstverlening wil voor onze regio een realistisch, toekomstvast en betaalbaar breedbandplan ontwikkelen. De onderzoeksfasen zijn afgerond, we starten nu met gesprekken met marktpartijen en in de laatste fase wordt het plan van aanpak ontwikkeld. Met dit door gemeenten en provincie gesteunde project is de regio Rivierenland één van de snelst ontwikkelende regio's in Gelderland op het gebied van het verglazen van breedband in met name de buitengebieden.

Stand van zaken op dit moment

Het project is wegens de complexiteit ervan in diverse fases opgedeeld. De drie eerste fasen die geheel uit onderzoek bestonden, zijn afgerond. Nu gaan we aan de slag om de laatste twee fasen te doorlopen. Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft hiervoor akkoord gegeven. De bestuurlijke toetsing en besluitvorming heeft in alle fasen onder meer in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Regio plaatsgevonden. Ook hebben wij de EZ-portefeuillehouders regelmatig geïnformeerd over de voortgang van alle fases.

Laatste twee fasen: gesprekken met marktpartijen en actieplan
We gaan de komende maanden in fase 4 met marktpartijen in gesprek over de blauwdrukken/ oplossingsrichtingen die we hebben uitgewerkt als meest kansrijk voor onze regio. De uitwerking zal plaatsvinden volgens de filosofie van de 3-O's/Triple Helix: een samenwerking tussen overheden, onderwijs en ondernemers. Zodra er bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden op de oplossingsrichting, starten we in fase 5 met het opstellen van een actieplan voor de uitvoering van het regionale breedbandplan. Wij houden hierbij uiteraard rekening met de ‘couleur locale’ en lokale initiatieven van de deelnemende gemeenten bij het uiteindelijk aanleggen van het netwerk.

Samenwerking met provincie en andere regio's
Regio Rivierenland staat niet alleen in de ambitie om een glasvezelnetwerk te ontwikkelen voor haar inwoners. Ook andere (Gelderse) regio's streven dit na. Door samenwerking proberen we elkaar hierin te ondersteunen. Daarnaast kijken we ook of we door schaalvergroting meer volume kunnen creëren, waardoor bijvoorbeeld de kosten in het aanleggen en onderhouden van een netwerk verlaagd kunnen worden. Naast deze samenwerking tussen regio's werken we vanzelfsprekend ook met de provincie Gelderland intensief samen op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Voorlichting raadsleden in september 2015
Het breedbanddossier is omvangrijk en complex. Als de overheid een realistisch, betaalbaar en uitvoerbaar breedbandplan opstelt, moet rekening gehouden worden met technische, financiële en juridisch aspecten op zowel lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal (Brussel) niveau. Naast deze wet- en regelgevingtechnische kaders moet je als overheid ook rekening houden met de marktpartijen (met name met de telecombedrijven) die momenteel actief zijn in dit domein. Om de raadsleden van alle regiogemeenten te informeren en met hun in gesprek te gaan, organiseren wij in september een raadsinformatiebijeenkomst over dit dossier.

Meer weten?

  • Bekijkt u ook onze documentaire over het nut en de noodzaak van breedband in Rivierenland.
  • Hier vindt u alle achtergronden over onze werkzaakheden ter realisering van een toekomstvast breedbandnetwerk in Rivierenland.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.