Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

16 december 2014

Regio Rivierenland presenteert film over breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland


Vandaag gaat de documentaire ‘Breedband in Rivierenland’ van Regio Rivierenland in première. In deze 25 minuten-durende film wordt de vraag beantwoord waarom breedband een noodzakelijk middel is voor de gemeenten in de regio om zich op sociaaleconomisch niveau te kunnen ontwikkelen. Kortom: wat is de noodzaak van breedband voor de inwoners, het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs in onze regio?Het sociaaleconomisch profiel van de regio kenmerkt zich met name door grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen, een relatief laag opleidingsniveau, toenemende vergrijzing en achteruitgang van de leefbaarheid in de vele kleine kernen die ons gebied rijk is. Voor het lokale en regionale bestuur ligt hier een stevige bestuurlijke uitdaging om dit op te pakken. Door een breedbandnetwerk als basisvoorziening in te richten, kunnen de problemen worden aangepakt en het dienstverleningsniveau op peil gehouden.

Wat is te zien in de film?
Wat is het nut en de noodzaak van breedband in Rivierenland? Welke impact heeft het (ontbreken ervan) op ons onderwijs, onze gezondheidszorg en het bedrijfsleven in onze regio? Wat is de invloed van breedband op de levens van onze inwoners? Wat doet Regio Rivierenland om het achter elke deur in onze regio te krijgen? Deze en veel meer vragen worden beantwoord in de film. Hierin schijnen de volgende personen hun licht op dit onderwerp:
• Maarten Hillenaar, voormalig cio Rijksoverheid
• Kees Zondag, lid Dagelijks Bestuur Regio Rivierenland
• Rob Franken, voorzitter College van Bestuur ROC Rivor
• Ron Axt, directeur STMR
• Henk van Hoof, operationeel manager Calvi Telecom Expense Management Solutions

- einde persbericht -

Over Regio Rivierenland
Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van tien gemeenten tussen de grote rivieren: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is door samen te werken veel efficiencywinst en voordeel te behalen. Regio Rivierenland ondersteunt de gemeenten in bestuurlijk, beleidsmatig en strategisch opzicht en behartigt de (gezamenlijke) belangen. Zij voert gemeenschappelijke taken uit, waarbij sprake is van flexibele dienstverlening op maat. Regio Rivierenland telt bijna 200 medewerkers. Het is een organisatie met een moderne, zakelijke bedrijfsvoering gericht op resultaat.

Perscontact (niet ter publicatie)
ing. C.P.S. (Stan) Herms
Programmamanager Regiocontract/Projectleider Breedband
Telefoon (0344) 63 85 73 / 06-29 53 06 18
E-mail herms@regiorivierenland.nl

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief