Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

25 juni 2015

Bedrijven, bespaar op energiekosten: sluit u aan bij het Energieconvenant

Energie.jpg
Al 40 bedrijven uit de regio sloten zich aan bij het Energieconvenant 2014-2016, waarbij zij met elkaar de doelstelling afspreken jaarlijks 2% CO2 én kosten te besparen. Bedrijven die willen deelnemen, kunnen zich nog tot 1 oktober aansluiten.

Het Energieconvenant
De kern van het Energieconvenant is: minder energie verbruiken, daarmee het milieu ontzien en tegelijkertijd kosten besparen. Dit wordt bereikt door het nemen van maatregelen op het gebied van elektriciteit, warmte en zakelijke mobiliteit.

Alles over het Energieconvenant.

Wat gebeurt na de aansluiting?
Deelnemers beginnen met een quickscan van de energieadviseur, die een ronde maakt door het bedrijf en de energiecontracten bekijkt. Hierbij komen eenvoudig te bereiken besparingen aan het licht. De energieadviseur levert ondersteuning bij te nemen maatregelen en de beoordeling van offertes. De bedrijven monitoren zelf het energieverbruik met behulp van de Milieubarometer. Tot slot wordt ook veel gedaan aan de zichtbaarheid van de deelnemers en onderlinge uitwisseling van goede voorbeelden, onder andere via nieuwsbrieven en twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst.

Hoe kunt u besparen?
De eerste besparing wordt vaak behaald door factuurcontrole van de energienota’s en aanpassing van de netwerkaansluiting en/of het energiecontract. Daarnaast kunnen bedrijven veel besparen door maatregelen te nemen op het gebied van energiezuinige verlichting, CV-optimalisatie en isolatie van de stookinstallatie. Maar er is ook veel te bereiken met slimme bemetering, niet alleen in de monitoring van het energieverbruik in het pand maar ook in de monitoring van het brandstofverbruik in het zakelijk verkeer. Bij veel maatregelen speelt ook de gedragscomponent van de werknemers een rol, zoals bijvoorbeeld bij Het Nieuwe Rijden.

Resultaten tot nu toe: totaal € 250.000 bespaard, CO2-reductie van 755 ton
Het Energieconvenant is nu halverwege de looptijd en de resultaten zijn hoopgevend. Bij de meest recente meting bleek de doelstelling ruimschoots behaald: de totale energiebesparing kwam uit op 3%. Van de bedrijven die de Milieubarometer hebben ingevuld, heeft 70% de doelstelling behaald. Dit komt neer op een totale CO2-reductie van 755 ton, een vervijfvoudiging ten opzichte van het voorgaande jaar. De totale kostenbesparing bedraagt € 250.000,-, dit is omgerekend gemiddeld € 6.250 per deelnemer!

Bedrijven, meld u aan!
Het Energieconvenant staat nog tot 1 oktober 2015 open voor nieuwe aanmeldingen. Klik hier voor meer informatie of neem contact op met projectleider Marco Vellema, e-mail: vellema@regiorivierenland.nl, telefoon 06 - 13 13 69 86.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief