Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

24 juni 2015

Team Inkoop wint kort geding: forse besparing op WMO-hulpmiddelen

Rechtbank.jpg

De rechtbank in Gelderland heeft Team Inkoop in een kort geding om een gunningbesluit WMO-hulpmiddelen in het gelijk gesteld. Dit betekent dat de deelnemende regiogemeenten de komende jaren fors gaan besparen op de uitgaven voor WMO-hulpmiddelen. 

De aanklacht
De aanklager/eiser was van mening dan het team onterecht een referentie had geaccepteerd die niet voldeed aan de aanbestedingseisen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland stelde de eiser in het ongelijk.

Kans voor kleinere marktpartij

De deelnemende gemeenten zijn Buren, Geldermalsen, Lingewaal, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel. Sommige gemeenten hebben met dit resultaat zelfs hun volledige WMO-besparingsdoelstelling gerealiseerd. Naast het feit dat de uitspraak betekent dat de regiogemeenten gaan besparen, is Team Inkoop blij dat het vonnis impliceert dat een kleinere marktpartij de kans krijgt zich te bewijzen en daarmee de hegemonie van de grotere marktpartijen doorbreekt.

Voor tweede keer in gelijk gesteld
Het team werd voor de tweede maal sinds zijn start in 2005 gedagvaard. Ook nu ging het om een gunningbesluit WMO-hulpmiddelen en ook deze keer stelde de rechter het team in het gelijk. De eiser meende dat de voorgenomen gunning moest worden gestaakt en dat de betrokken regiogemeentemoesten worden veroordeeld om de opdracht aan de eiser te verstrekken.

Verweer succesvol
Voor een kort geding is de inschakeling van een advocaat noodzakelijk. Team Inkoop schakelde hiervoor een advocaat in die is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht. Samen met de advocaat verwoordde Ron Wammes van Team Inkoop het verweer tegen de eis in een pleitnota, dat hij mondeling ondersteunde tijdens het kort geding. Na een spannende twee weken kwam het bericht dat de rechtbank Team Inkoop in het gelijk stelde.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief