Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

17 juni 2015

Meerjarenplan speerpunten centraal tijdens Speerpuntberaad en Raadsbijeenkomst

Meerjarenprogramma.jpg
Op 9 juni vond een gezamenlijk Speerpuntberaad plaats en op 15 juni een Raadsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten presenteerden wij voor het eerst de hoofdlijnen van het Meerjarenplan van onze drie speerpunten en nodigden wij de speerpuntvoorzitters en de raadsleden uit hierop te reageren.

Inhoud Speerpuntberaad en Raadsbijeenkomst
Tijdens het Speerpuntberaad presenteerden wij de drie speerpuntvoorzitters het concept-Meerjarenplan. Zij gaven hierop hun feedback. Tijdens de Raadsbijeenkomst namen wij ten eerste de raadsleden mee in de reden waarom wij als samenwerkende gemeenten binnen Regio Rivierenland voor de drie speerpunten Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme hebben gekozen en wat wij ermee willen bereiken. Ten tweede bespraken wij het concept-Meerjarenplan en de feedback erop van de speerpuntvoorzitters.

Klik hier voor de presentatie.

Raadsleden gevraagd om ideeën en aanvullingen
Voorzitter Hans Beenhakker nodigde tijdens de Raadsbijeenkomst de raadsleden uit om te komen met ideeën voor en aanvullingen op de hoofdlijnen van het Meerjarenplan. Hij maakte duidelijk dat we binnen de speerpunten keuzes moeten maken waarop we ons richten. Dat verstevigt namelijk onze boodschap naar internationale, nationale en provinciale overheden (Brussel, Den Haag, provincie Gelderland) in het kader van lobby en regiobranding. Huub van Oorschot lichtte als voorzitter van het Regiocontract toe hoe de vorm van de Regiocontracten zoals we die nu kennen, zal veranderen. Daartoe is het voor ons als Regio belangrijk te weten wat wij willen. Het Meerjarenplan is daarvoor een eerste, belangrijke stap.

Wat doen we met de hoofdlijnen?
Met het hoofdlijnenverhaal dat er nu ligt, willen wij maatschappelijke partners/externe stakeholders - de provincie, onderwijsorganisaties uit de regio, ondernemers en vertegenwoordigers daarvan (VNO-NCW) - betrekken bij onze ambities. Het Meerjarenplan is nog niet vastgesteld en daarom is er ook nog ruimte voor het halen van input ‘van buiten’ om er een gezamenlijk plan van temaken. Daarvoor benutten we de tijd tot september.

Het vervolg
De input die uit deze gesprekken met partners zal komen, gebruiken wij voor het aanscherpen van onze ambities en het Meerjarenplan. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de speerpuntberaden op de Regiomiddag van 8 september gaan we het Meerjarenprogramma bespreken met de stakeholders. Daarna stellen we het vast en komen we met een gedragen programma ter besluitvorming naar de raden en de colleges.

Informeren van de raden
Om de raden goed geïnformeerd te houden, zullen wij medio oktober een tweede consultatieavond organiseren. Hierin zullen we het proces en het conceptplan toelichten en daarover met de raadsleden in gesprek gaan. In de perioden van november tot begin februari zal het Meerjarenplan definitief worden vastgesteld in de diverse raden.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Logo RR 55_21.jpg
Regio Rivierenland is op zoek naar een secretaris/directeur  (36 uur per week).  De secretaris/directeur heeft naast de...
Projecten
RES_overleg.jpg
Nederland schakelt om naar duurzame energie. Rivierenland ook. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een plan voor het...
CG Dienstverlening
logo wmo jeugd.jpg
UTNODIGING AAN ZORGAANBIEDERS  De gemeenten van Regio Rivierenland zijn begonnen met de voorbereidingen op de inkoop voor...
Speerpunt Economie en Logistiek
Regionale afspraken over groei bedrijventerreinen Rivierenland.jpg
In hun nieuwe Regionaal Programma Werklocaties (RPW) spraken onze gemeenten onder meer af dat de huidige balans tussen vraag...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Slot Loevestein.jpg
Op maandag 22 maart was het precies 400 jaar geleden dat Hugo de Groot via een boekenkist ontsnapte uit Slot Loevestein. Dit...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: