Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

12 juni 2015

Regio Rivierenland presenteert film over langer thuiswonen in Rivierenland

Langer Thuiswonen.jpg
Regio Rivierenland, het samenwerkingsverband van tien gemeenten tussen de grote rivieren, presenteert een nieuwe aflevering in de reeks van korte films over toonaangevende projecten die in Rivierenland worden uitgevoerd om de gemeenten en hun inwoners te versterken. Deze projecten worden (deels) gefinancierd vanuit het Regiocontract 2012-2015. In deze nieuwe film ziet u hoe ouderen, maar ook mensen die te maken krijgen met lichamelijke beperkingen, langer thuis kunnen blijven wonen door aanpassingen te laten doen aan hun woning. Zij kunnen hiervoor een steuntje in de rug krijgen dat mogelijk wordt gemaakt door het Regiocontract.

Bekijk de nieuwste aflevering

In deze aflevering ziet u hoe inwoners van Rivierenland met behulp van het Regiocontract langer thuis kunnen blijven wonen als ze ouder worden.


Langer thuiswonen in koop- en huurwoning
Met eenvoudige aanpassingen aan de woning - het zogenaamde ‘opplussen’ - is het mogelijk om comfortabel en zelfstandig thuis te blijven wonen. Maar daarvoor is natuurlijk wel geld en begeleiding nodig. Het Regiocontract 2012-2015 maakt dit mogelijk met het project Langer Thuiswonen (vanuit de opplusregeling). Particulieren kunnen hierop een beroep doen via hun gemeente. Maar ook huurwoningen blijven niet buiten beschouwing. Zo zijn diverse flats in de wijk Terwijde in Culemborg verbeterd met behulp van het Regiocontract. De steun behelst ook menselijke inzet: vrijwilligers zijn opgeleid tot huisbezoekers die bij inwoners langskomen om op te nemen wat er kan worden aangepast. Mensen kunnen dit ook zelf ontdekken met behulp van de Gelderse Huistest.

Inwoners, maak gebruik van de opplusregeling!
Om meer inwoners attent te maken op de steun die zij kunnen krijgen voor het aanpassen van hun huis vanuit de opplusregeling, gaat een flink aantal gemeenten hen de komende maanden benaderen (direct, maar ook via bijvoorbeeld advertenties).

Wie ziet u in de film?
De volgende personen komen in beeld en aan het woord:
• Mevrouw Droesen en de heer Telkamp, inwoners van Tiel die vanuit het project subsidie ontvingen
• Hennie ter Schegget en Margreet Pethke, projectleiders Langer Thuiswonen, Regio Rivierenland
• Bert van Swam, voorzitter Stuurgroep Wonen en Zorg, Regio Rivierenland
• Jasper Coppes, technisch expert
• Emile Lindeboom, projectleider Vernieuwbouw, KleurrijkWonen Culemborg

- einde persbericht -

Over het Regiocontract 2012-2015
Het Regiocontract is een overeenkomst tussen de provincie Gelderland en Regio Rivierenland. Hierin staan budgettaire afspraken over de financiering van talloze projecten waarmee Regio Rivierenland haar ambities en doelen realiseert. De projecten worden uitgevoerd door teams die vanuit het samenwerkingsverband worden samengesteld. Met de projecten wordt veel bereikt, voor iedereen in de regio. Eerdere afleveringen uit de serie kunt u hier bekijken.

Perscontact (niet ter publicatie)
Stan Herms, programmamanager Regiocontract
Telefoon (0344) 63 85 73
E-mail herms@regiorivierenland.nl

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Bereikbaarheid 3.jpg
FruitDelta Rivierenland heeft de kans om met provincie Gelderland samen te werken in het benoemen van de strategische opgaven...
Projecten
Arriva.jpg
Met ingang van 10 augustus geldt een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer van Arriva in Rivierenland. Deze nieuwe...
CG Dienstverlening
COVERJaarverslagLeerplicht.jpg
Team Leerplicht Regio Rivierenland presenteert haar jaarverslag van het schooljaar 2019-2020. Aan de hand van dit verslag laat...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
BetuwsWijndomein_Picknick 1.jpeg
Rivierenland is voor velen nog een onbekend stukje Nederland. Het TV-programma 3 op Reis zette de spotlights op onze mooie...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: