Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

10 juni 2015

Wethouders spreken gedeputeerde over Mobiliteitsagenda Rivierenland

Mobiliteitsagenda.jpg

Op maandag 1 juni spraken alle wethouders Verkeer en Vervoer van Regio Rivierenland met mevrouw Bieze, gedeputeerde van de provincie Gelderland, over de Mobiliteitsagenda Rivierenland. Zij wisselden belangrijke informatie uit op de volgende onderwerpen. Dit is het nieuws:

Onderzoek A15 past uitstekend in de Provinciale ambitie ‘De Gelderse corridor A15’
De provincie wil de komende periode inzetten op de Gelderse corridor A15. In deze corridor krijgt logistiek een belangrijke plaats; vooral wat Rivierenland kan toevoegen in de totale logistieke stroom. Voor de invulling ervan wil de provincie samenwerken met partners. Het onderzoek A15 - wat momenteel door de Regio wordt uitgevoerd - past uitstekend in deze gebiedsopgave waarvoor gedeputeerde Bea Schouten verantwoordelijk is.

Conny BiezeSpoorlijn Tiel - Arnhem
Mw. Bieze geeft aan dat het niet eenvoudig is een oplossing te vinden voor de spoorknoop Elst (achtergrondinformatie). Dit dossier is één van de meest lastige; er is de afgelopen periode nog geen definitieve oplossing gekomen voor dit probleem. Eind juni komt Prorail met een notitie waarin een oplossing in beeld komt. Hierna zal ook de brief van Regio Rivierenland aan Gedeputeerde Staten worden beantwoord en een bestuurlijk overleg worden georganiseerd.

Fietsambitie Rivierenland
Regio Rivierenland geeft aan dat zij bezig is met het opstellen van een regionale fietsagenda voor de komende periode. De provincie heeft haar ambities neergezet in de fietskoers. Belangrijk element hierin is gezondheid. Verder geeft de provincie de Regio mee dat gezocht kan worden naar dwarsverbanden zoals ‘fiets en de veranderingen in het openbaar vervoer’, ‘bereikbaarheid van steden met bijvoorbeeld snelfietspaden’ en dat aansluiting moet worden gezocht bij de gebiedsopgave. Zie ook: Nieuwe investeringen Fietsroutenetwerk Rivierenland in 2015 (26 november 2014).

Basismobiliteit
In Rivierenland besluiten de raden momenteel over de kadernota basismobiliteit. De planning is dat Regio Rivierenland in juli de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit gaat tekenen. Er is een keuze gemaakt om te werken met een regiecentrale voor de ritplanning. De regiecentrale en de uitvoering van het vervoer worden gescheiden in de markt gezet. Zie ook: Regio Rivierenland wil regionaal vervoerssysteem inrichten (26 mei 2015).

Openbaar vervoer
De komende periode wordt met de gemeenten van Regio Rivierenland een proces ingericht om de OV-visie van de provincie Gelderland te implementeren.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Perenbloesem-1500x430-1-1024x294.jpg
Ook in 2022 zetten we ons graag samen met u in voor een brede welvaart voor de inwoners en bedrijven in onze regio.  Alhoewel...
Projecten
pexels-photo-10423770.jpeg
RES FruitDelta Rivierenland start dit jaar met een Innovatieversneller om de ontwikkeling van duurzame innovaties van...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.