Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

27 mei 2015

Inzet team Sociale Recherche bij interventieteam Culemborg wegens succes verlengd

Sociale Recherche.jpg
Het team Sociale Recherche maakt al jaren deel uit van het Interventieteam in Culemborg. Vanwege de succesvolle samenwerking heeft dit team de rechercheurs van team Sociale Recherche gevraagd ondersteuning te blijven bieden.

Interventieteams
Het team Sociale Recherche van de dienst Contractgestuurde Dienstverlening maakt deel uit van diverse Interventieteams in de regio, zoals al jaren van het Interventieteam in Culemborg. Het primaire doel van dit Interventieteam is om rechtmatige situaties te herstellen door eenduidig en samenhangend te handhaven. 

Hoe helpen onze rechercheurs het Interventieteam Culemborg?
Zodra er sprake is van overlast, onrechtmatige bewoning en misbruik van sociale- en fiscale regelgeving, moet dit bestreden worden. Dat doet het team Sociale Recherche met preventieve werkzaamheden en stimulerende ontwikkelingen. Voor het Interventieteam Culemborg hield dit concreet in:
• Samenwerking met de projectleider van het Interventieteam om strategische oplossingen te zoeken voor de voorkomende problemen
• Signaleren van mogelijke uitkeringsfraude, rapporteren/processen verbaal opmaken
• Beëindigen, dan wel laten aanpassen van uitkeringen
• Bestrijden van studiefinancieringfraude (DUO-controles)
• Doorgeven van relevante mutaties op basis van feitelijke woonadressen in het GBA- bestand

Ondersteuning in 2014
In 2014 heeft het team Sociale Recherche in Culemborg vijftien onderzoeken in behandeling genomen die allemaal zijn afgerond. Dit betrof onderzoeken onder andere naar vermoedens van zwart werk, vermogen, hoofdverblijf en gezamenlijke huishouding. Zes uitkeringen zijn hierdoor beëindigd. Bij de DUO-controles werden bij een derde van de gecontroleerde adressen onrechtmatigheden geconstateerd.

Totaalresultaat
Het totaalbedrag dat als resultaat van het Interventieteam Culemborg genoemd kan worden, bedraagt de afgelopen jaren ruim € 3.500.000. Dit bedrag is dus mede behaald door de inzet van het team Sociale Recherche. Ook het delen van informatie met externe partners (zoals de politie, de Belastingdienst, etc.) heeft bijgedragen aan het goede resultaat.

Over het team Sociale Recherche
Het team Sociale Recherche van de dienst Contractgestuurde Dienstverlening is gespecialiseerd in het opsporen van fraudezaken, zoals zwartwerken, werken zonder inkomsten te melden, het verzwijgen van vermogen en woonfraude. Onze rechercheurs ontwikkelen zich steeds verder en draaien ook 'pilots' op het gebied van fraude met studiefinanciering. Tevens hebben zij hun kennisniveau vergroot op het gebied van fraude binnen het sociaal domein (persoonsgebonden budget, PGB). De komende jaren gaat team Sociale Recherche ook meer aandacht besteden aan preventie, want voorkomen is beter dan genezen.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief