Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

26 mei 2015

Regio Rivierenland wil regionaal vervoerssysteem inrichten

Regiotaxi Rivierenland.jpg

Per 1-1-2017 stopt de huidige Regiotaxi-samenwerking met de provincie Gelderland en vanaf die datum zullen de regio's de regie voeren over het Regiotaxi-vervoer. Onze colleges hebben het bestuur van Regio Rivierenland gevraagd de organisatie van het regionale vervoersysteem op zich te nemen. 

Basismobiliteit
Regio Rivierenland wil dat iedereen in onze tien gemeenten zich zo zelfstandig mogelijk en tegen een redelijk tarief kan verplaatsen. Dit heet basismobiliteit. Het is een actueel, urgent en maatschappelijk betrokken onderwerp waarvoor de colleges van B&W, gemeenteraden en maatschappelijke partijen veel aandacht hebben. 

Regio’s krijgen de regie over de Regiotaxi

De provincie heeft in samenwerking met de bestuurlijke Adviesgroep Regiotaxi in 2012 een toekomstvisie ontwikkeld op de invulling van basismobiliteit vanaf 2017. Daarin richt de provincie zich op het lijngebonden, vaste openbaar vervoer, terwijl de samenwerkende gemeenten zich richten op de lokale bereikbaarheid en het maatwerkvervoer, waaronder Regiotaxi.

Doel colleges: zorgen voor het vervoer van onze inwoners
De colleges van onze tien gemeenten hebben het proces van basismobiliteit vormgegeven met als doel:
- één regionaal orgaan inrichten
- zorgdragen voor het vervoer van onze inwoners
De eerste twee stappen om deze regionale regie vorm te gaan geven, zijn het opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de ondertekening hiervan met de provincie. Alle colleges van B&W hebben hierover vóór 1 april positief besloten, onder het voorbehoud van instemming van de gemeenteraden.

Gemeenteraden besluiten over kadernota
Daarnaast hebben de tien gemeenten samen een regionale kadernota ontwikkeld waarin de uitgangspunten voor de regionale samenwerking en het vervoersysteem zijn uitgewerkt. Daarbij doen zij het verzoek aan het bestuur van Regio Rivierenland om in deze fase de organisatie van het regionale vervoersysteem op zich te nemen. De gemeenteraden wordt gevraagd om vóór het zomerreces een besluit te nemen over de kadernota en de samenwerking met de provincie. Stemmen zij in, dan zal Regio Rivierenland in samenwerking met de gemeenten het regionale vervoerssysteem gaan inrichten.


Lees ook: Grote opkomst raadsleden bij bijeenkomst over basismobiliteit (3 feb. 2015)

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.