Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

8 januari 2015

Regio Rivierenland organiseert verkiezingsdebat in Agnietenhof Tiel


Op 18 maart vinden de Statenverkiezingen plaats. In de aanloop hier naartoe organiseert Regio Rivierenland, het samenwerkingsverband van tien regiogemeenten, op dinsdag 13 januari een verkiezingsdebat in de Agnietenhof in Tiel. Doel is om te weten te komen wat de ambities zijn van de provinciebestuurders in de relatie tot onze regio.

Opzet, sprekers en genodigden
Tijdens het debat zetten provinciale fractievoorzitters en gedeputeerden van de provincie Gelderland middels een korte pitch van twee minuten hun standpunten uiteen. Hierna vindt er een debat plaats, dat wordt geleid door theatermaker Johan Cahuzak. De toehoorders en vragenstellers zijn de colleges van B en W en raadsleden van de tien samenwerkende gemeenten in Regio Rivierenland en vertegenwoordigers van onderwijs, ondernemersorganisaties, Kamer van Koophandel, uit de logistiek, de agribusiness en de recreatiesector.

Doel verkiezingsdebat
Team Onderzoek & Ontwikkeling van het Regiokantoor van Regio Rivierenland organiseert het debat. Coördinator Stan Herms: “Wij vinden het belangrijk om te weten in hoeverre de provinciebestuurders op de hoogte zijn van wat er in onze regio gebeurt. Hier wonen 250.000 mensen en we zijn benieuwd wat hun partij in de nieuwe zittingsperiode van Provinciale Staten voor hen gaat betekenen. We horen graag hun ambities in relatie tot Regio Rivierenland.”

- einde persbericht -


Over Regio Rivierenland
Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van tien gemeenten tussen de grote rivieren: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is door samen te werken veel efficiencywinst en voordeel te behalen. Regio Rivierenland ondersteunt de gemeenten in bestuurlijk, beleidsmatig en strategisch opzicht en behartigt de (gezamenlijke) belangen. Zij voert gemeenschappelijke taken uit, waarbij sprake is van een flexibele dienstverlening op maat. Regio Rivierenland telt bijna 200 medewerkers. Het is een organisatie met een moderne, zakelijke bedrijfsvoering gericht op resultaat.

Perscontact (niet ter publicatie)
Stan Herms, coördinator Team Onderzoek & Ontwikkeling
E-mail: herms@regiorivierenland.nl
Telefoon: (0344) 63 85 73 / 06-29 53 06 18

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief