Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

22 mei 2015

Regio Rivierenland wil aandacht voor beheer begraafplaatsen

Roos.jpg

Het team Onderzoek & Ontwikkeling voert een onderzoek uit om inzicht te krijgen in de manier waarop begraafplaatsen in onze regio goed, eigentijds en volhoudbaar beheerd kunnen worden in de toekomst. 

Opdracht van het Dagelijks Bestuur: voer een business-case uit
In het voorjaar heeft het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland het team Onderzoek & Ontwikkeling van Regio Rivierenland opdracht gegeven om een business-case Begraafplaatsen uit te voeren. Dit is nodig, omdat inzicht gewenst is in de manier waarop begraafplaatsen goed, eigentijds en volhoudbaar beheerd kunnen worden in de toekomst.

Start in Neerijnen
Meerdere gemeenten ondervinden problemen met de begraafplaatsen. Er zijn nieuwe inzichten nodig op het gebied van het toekomstbestendig, technisch en financieel beheren ervan. Ook de demografische ontwikkelingen – vergrijzing – vragen hierom. De gemeente Neerijnen onderzoekt momenteel of er in de nabije toekomst verantwoorde bezuinigingen op de exploitatie van 13 begraafplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Daarom vond het eerste onderzoek in deze gemeente plaats en wordt het uitgevoerd via een zogenaamde quickscan.

Opzet quickscan
De quickscan is onderverdeeld in ‘Inzicht in behoeften’ en ‘Capaciteit’. Daarnaast verkrijgt het onderzoeksteam inzicht via een bureaustudie in verordeningen, beleidsdocumenten en graftaken. Interviews met betrokkenen op het dossier zijn ook onderdeel van de scan. Dit levert een analyse, conclusies en advies op het vervolgtraject op.

Vervolg
Het team rondt haar onderzoek binnenkort af. De resultaten en advies voor het vervolgtraject worden uiterlijk begin juni aan de pilotgemeente Neerijnen en op 10 juni aanstaande aan het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland aangeboden. Laatstgenoemde zal uiteindelijk bepalen of deze businesscase een vervolg zal krijgen.

****************************************************************************

Meer over het Team O&O en de dienst Contractgestuurde Dienstverlening


Team Onderzoek & Ontwikkeling
Team Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) van de dienst Contractgestuurde Dienstverlening Regio Rivierenland houdt zich bezig met het onderzoeken van kansen voor onze regio. In opdracht van het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland onderzoek het team nieuwe diensten en producten voor de gemeenten. Waar nodig, ontwikkelt het team deze verder tot een operationeel eindproduct. Om aan deze opdracht invulling te geven, signaleert hij lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau trends en ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de regio en vertaalt hij deze naar kansen voor onze gemeenten.

Dienst Contractgestuurde Dienstverlening
De dienst Contractgestuurde Dienstverlening is een uitvoeringsdienst van Regio Rivierenland, bestaande uit zes specialistische teams: Leerplicht, Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC), Inkoop, Sociale Recherche, Informatisering & Automatisering (I&A) en Onderzoek & Ontwikkeling. De dienst maakt met organisaties en gemeenten binnen en buiten de regio Rivierenland maatwerkafspraken over welke taken tegen welke kosten worden uitgevoerd. De organisaties en gemeenten beslissen zelf van welke diensten zij gebruik willen maken en in welke mate.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief