Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

15 mei 2015

Bestuurders Speerpunt Agribusiness bezoeken Boomkwekerij Crum

Bezoek speerpunt aan Crum.jpg

Bestuurders vergaderen in inspirerende omgeving over toekomst samenwerking ter versterken van de agrarische sector in Rivierenland.

Werken aan Meerjarenprogramma
Waarop willen wij ons als regio richten bij Agribusiness? Waarop is samenwerking nodig en wat doen gemeenten en/of ondernemers zelf? Deze en veel meer vragen werden besproken tijdens de vergadering van het Speerpunt Agribusiness op 12 mei. Deze vond in toepasselijke setting plaats bij Boomkwekerij Crum in Dodewaard. Doel is om in juli een meerjarenprogramma op hoofdlijnen gereed te hebben dat duidelijk maakt hoe onze regionale agrarische sector zo optimaal mogelijk kan worden ondersteund.

Innovaties met eigen ogen zien
De bijeenkomst van de bestuurders van het speerpunt startte met een rondleiding over de boomkwekerij. Eigenaar Wim Crum (op de foto hierboven rechts) vertelde gepassioneerd over zijn bedrijf en de innovaties die zijn doorgevoerd, die de bestuurders vervolgens met eigen ogen konden zien. Het bedrijf maakt deel uit van het Laanboompact van Greenport Gelderland. Regio Rivierenland en Greenport Gelderland werken samen: projecten die in de pacten zijn ontwikkeld, worden door het Regiocontract van Regio Rivierenland ondersteund.Waarover werd gesproken?

Na de rondleiding vergaderden de bestuurders over het Meerjarenprogramma en voerden zij discussie over onder andere de volgende vragen:
- Waarop wil de regio zich richten bij Agribusiness?
- Waarop is samenwerking nodig en wat doen gemeenten en/of ondernemers zelf?
- Hoe treden we naar buiten als regio op dit thema?
- Is de samenwerking geogragisch of op thema?
- Hoe kunnen we Greenport Gelderland en daarmee de ondernemers binnen de pacten ondersteunen in de ambities?
- Richten we ons op de volle breedte van de Agribusiness of alleen op de sectoren binnen Greenport?

Juni: speerpuntberaden en gemeenteraden krijgen uitwerking voorgelegd
De antwoorden van de bestuurders en de richting die zij gaven aan de discussie worden de komende weken ambtelijk verder uitgewerkt. Op 9 juni worden de resultaten voorgelegd aan de Speerpuntberaden en op 15 juni aan de gemeenteraadsleden. In juli zal het Meerjarenprogramma op hooflijnen gereed zijn. In het najaar volgt de uitwerking ervan in projecten die met steun van de provincie de komende jaren kunnen worden uitgevoerd om onze agribusiness verder te versterken.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief