Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

17 april 2015

Regio Rivierenland zet in op sterke pijler Agribusiness

ontvangst_studie_fruitpact_DLWolf.jpg
Regio Rivierenland - het samenwerkingsverband van tien gemeenten tussen de grote rivieren - zet zich in om de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied van onze regio te vergroten. Dit is één van de doelen die zij nastreeft vanuit haar speerpunt Agribusiness. In dit kader nam speerpuntvoorzitter Hans Beenakker (burgemeester gemeente Tiel) van Regio Rivierenland vandaag een studie in ontvangst waarin het ruimtelijk inpassen van agrarische bebouwing en de verbetering ervan in onze regio wordt belicht.
Regio Rivierenland bezoekt pacten Greenport Gelderland 
De studie is uitgevoerd in opdracht van Fruitpact, naast Akkerbouw en Veeteelt een organisatieonderdeel van Greenport Gelderland waarbinnen overheid, ondernemers en onderwijs samenwerken om de regionale tuinbouw naar een hoger plan te tillen. Hans Beenakker bezoekt de pacten van Greenport om te horen waarmee zij bezig zijn, wat de toekomstplannen zijn en wat ze van Regio Rivierenland nodig hebben. Hans Beenakker: “Agribusiness is één van de belangrijkste economische motors van de regio. Het bepaalt onze identiteit als Rivierenland. Ik vind het heel belangrijk te horen hoe wij deze pijler kunnen versterken. Dit bepaalt ook mede de agenda die Regio Rivierenland zelf opstelt in het kader van het speerpunt Agribusiness.”
 
Beleid Regio Rivierenland helpt ondernemers 
Regio Rivierenland en Greenport Gelderland werken momenteel al samen: projecten die in de pacten zijn ontwikkeld, worden door het Regiocontract van Regio Rivierenland ondersteund. Het is de bedoeling dat de Regio en Greenport elkaar ook in de toekomst blijven versterken. Regio Rivierenland kan helpen door er met haar ruimtelijke beleid voor te zorgen dat de gemeenten de ondernemers ondersteunen bij hun ontwikkeling. Dit versterkt uiteindelijk ook de speerpunten van Regio Rivierenland: Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. 


Hans Beenakker ontvangt als speerpuntvoorzitter Agribusiness tijdens een werkbezoek de studie die is uitgevoerd i.o.v. Fruitpact/Greenport Gelderland naar de verbetering van de agrarische bebouwing in regio Rivierenland uit handen van Marc André de la Porte van Fruitbedrijf Bloeiend Merm in Dreumel en tevens voorzitter van Fruitpact (foto: David Wolf).

Studie naar inpassen agrarische bebouwing
 
Het onderwerp van de studie die Hans Beenakker ontving van Marc André de la Porte van Fruitbedrijf Bloeiend Merm in Dreumel - en tevens voorzitter van het Fruitpact - betreft de wijze waarop de agrarische bebouwing in onze regio kan worden verbeterd. Dit zorgt enerzijds voor een mooier beeld en anderzijds voor een boost voor de recreatie. Hans Beenakker: “Agribusiness is beeldbepalend. Het is prettiger wandelen en fietsen in een buitengebied dat er fraai uitziet. Ik gebruik deze studie om dit onderwerp met de tien bestuurders in het speerpuntberaad Agribusiness van Regio Rivierenland te bespreken.” De komende maanden legt de Regio de hand aan het meerjarenprogramma van de speerpunten en werkt zij toe naar een nieuw Regiocontract. Daarmee kunnen met steun van de provincie voor de komende jaren opnieuw projecten binnen de Agribusiness in de regio worden ondersteund. In het buitengebied zullen de gemeenten zoveel mogelijk samenwerken zodat ondernemers zich binnen de Agribusiness kunnen ontwikkelen terwijl de regio ook voor de recreant aantrekkelijk blijft.

- einde persbericht -
 

Over Regio Rivierenland
Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten tussen de grote rivieren: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Regio Rivierenland ondersteunt de samenwerking van gemeenten. De drie speerpunten die hiervoor zijn vastgesteld, zijn Agribusiness, Economie & Logisitiek en Recreatie & Toerisme. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is door samen te werken veel efficiencywinst en voordeel te behalen. Onder andere binnen het Regiocontract: een overeenkomst van de Regio met de provincie Gelderland waarin budgettaire afspraken staan over de financiering van talloze projecten waarmee de tien gemeenten hun ambities en doelen kunnen waarmaken.

Perscontact (niet ter publicatie)
Pierre Jochems, coördinator speerpunt Agribusiness Regio Rivierenland
Telefoon (0344) 63 85 51 / 06 - 44 64 48 60
E-mail jochems@regiorivierenland.nl

 

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief