Nieuws.jpg

Speerpunt Agribusiness Nieuwsarchief

17 april 2015

Regio Rivierenland zet in op sterke pijler Agribusiness

ontvangst_studie_fruitpact_.jpg
Speerpuntvoorzitter Agribusiness Hans Beenakker nam een studie in ontvangst waarin het ruimtelijk inpassen van agrarische bebouwing en de verbetering ervan in onze regio wordt belicht.
Vanuit ons speerpunt Agribusiness zetten wij ons o.a. in om de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied van onze regio te vergroten. 

Regio Rivierenland bezoekt pacten Greenport Gelderland

De studie is uitgevoerd in opdracht van Fruitpact, naast Akkerbouw en Veeteelt een organisatieonderdeel van Greenport Gelderland waarbinnen overheid, ondernemers en onderwijs samenwerken om de regionale tuinbouw naar een hoger plan te tillen. Hans Beenakker bezoekt de pacten van Greenport om te horen waarmee zij bezig zijn, wat de toekomstplannen zijn en wat ze van Regio Rivierenland nodig hebben. Hans Beenakker: “Agribusiness is één van de belangrijkste economische motors van de regio. Het bepaalt onze identiteit als Rivierenland. Ik vind het heel belangrijk te horen hoe wij deze pijler kunnen versterken. Dit bepaalt ook mede de agenda die Regio Rivierenland zelf opstelt in het kader van het speerpunt Agribusiness.”
 
Beleid Regio Rivierenland helpt ondernemers
Regio Rivierenland en Greenport Gelderland werken momenteel al samen: projecten die in de pacten zijn ontwikkeld, worden door het Regiocontract van Regio Rivierenland ondersteund. Het is de bedoeling dat de Regio en Greenport elkaar ook in de toekomst blijven versterken. Regio Rivierenland kan helpen door er met haar ruimtelijke beleid voor te zorgen dat de gemeenten de ondernemers ondersteunen bij hun ontwikkeling. Dit versterkt uiteindelijk ook de speerpunten van Regio Rivierenland: Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme.


Hans Beenakker ontvangt als speerpuntvoorzitter Agribusiness tijdens een werkbezoek de studie die is uitgevoerd i.o.v. Fruitpact/Greenport Gelderland naar de verbetering van de agrarische bebouwing in regio Rivierenland uit handen van Marc André de la Porte van Fruitbedrijf Bloeiend Merm in Dreumel en tevens voorzitter van Fruitpact (foto: David Wolf).

Studie naar inpassen agrarische bebouwing

Het onderwerp van de studie die Hans Beenakker ontving van Marc André de la Porte van Fruitbedrijf Bloeiend Merm in Dreumel - en tevens voorzitter van het Fruitpact - betreft de wijze waarop de agrarische bebouwing in onze regio kan worden verbeterd. Dit zorgt enerzijds voor een mooier beeld en anderzijds voor een boost voor de recreatie. Hans Beenakker: “Agribusiness is beeldbepalend. Het is prettiger wandelen en fietsen in een buitengebied dat er fraai uitziet. Ik gebruik deze studie om dit onderwerp met de tien bestuurders in het speerpuntberaad Agribusiness van Regio Rivierenland te bespreken.” De komende maanden legt de Regio de hand aan het meerjarenprogramma van de speerpunten en werkt zij toe naar een nieuw Regiocontract. Daarmee kunnen met steun van de provincie voor de komende jaren opnieuw projecten binnen de Agribusiness in de regio worden ondersteund. In het buitengebied zullen de gemeenten zoveel mogelijk samenwerken zodat ondernemers zich binnen de Agribusiness kunnen ontwikkelen terwijl de regio ook voor de recreant aantrekkelijk blijft.  

Nieuwsarchief