Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

26 november 2014

Nieuwe investeringen Fietsroutenetwerk Rivierenland in 2015

Toerisme en recreatie.jpg


Maandag 17 november zijn in de bestuurlijke kerngroep Fiets van de provincie Gelderland middelen beschikbaar gesteld voor Rivierenlandse fietsprojecten in Geldermalsen en Kesteren. Deze projecten dragen bij aan de verbetering van het Fietsroutenetwerk. Per project stelt de provincie maximaal 300.000 euro beschikbaar. De betreffende gemeente draagt per project 50% aan cofinanciering bij.

Gelders netwerk
De bestuurlijke kerngroep Fiets is de stuurgroep van het Gelders Fietsnetwerk. In dit netwerk zijn de volgende partijen betrokken: de provincie Gelderland, de zes Gelderse regio’s, recreatieschappen, de Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT) en maatschappelijke organisaties maatschappelijke organisaties zoals de ANWB en de Fietsersbond. Er kunnen regionale projecten bij de provincie worden ingediend om het netwerk te verbeteren. In 2015 worden in Rivierenland de twee gehonoreerde projecten gerealiseerd, namelijk:

  • Verbeteren van de fietsoversteek spoorwegovergang Rijksstraatweg Geldermalsen
  • Realiseren vrijliggende fietsvoorziening Broekdijk in Kesteren

Nieuw project: Fietsambitie
In 2015 zal er in samenwerking met de provincie en gemeenten een Rivierenlandse Fietsambitie opgesteld worden. Door het opstellen van een gezamenlijke ambitie kunnen we laten zien welke fietspaden en thema’s wij als regio echt belangrijk vinden. Om het totale netwerk te verbeteren, honoreert de provincie Gelderland ook eerder regionaal gedragen projecten en/of thema's dan lokale.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Fietsroutenetwerk zie ook:
• Gelders Fietsnetwerk
• Kaart fietsroutenetwerk Rivierenland

Deze kaart betreft niet alleen het recreatieve netwerk maar ook een utilitair deel. Routes die op de kaart staan, kunnen in aanmerking komen voor middelen. De kaart is bedoeld als instrument voor toedeling van middelen.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.