Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

26 november 2014

Nieuwe investeringen Fietsroutenetwerk Rivierenland in 2015

Toerisme en recreatie.jpg


Maandag 17 november zijn in de bestuurlijke kerngroep Fiets van de provincie Gelderland middelen beschikbaar gesteld voor Rivierenlandse fietsprojecten in Geldermalsen en Kesteren. Deze projecten dragen bij aan de verbetering van het Fietsroutenetwerk. Per project stelt de provincie maximaal 300.000 euro beschikbaar. De betreffende gemeente draagt per project 50% aan cofinanciering bij.

Gelders netwerk
De bestuurlijke kerngroep Fiets is de stuurgroep van het Gelders Fietsnetwerk. In dit netwerk zijn de volgende partijen betrokken: de provincie Gelderland, de zes Gelderse regio’s, recreatieschappen, de Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT) en maatschappelijke organisaties maatschappelijke organisaties zoals de ANWB en de Fietsersbond. Er kunnen regionale projecten bij de provincie worden ingediend om het netwerk te verbeteren. In 2015 worden in Rivierenland de twee gehonoreerde projecten gerealiseerd, namelijk:

  • Verbeteren van de fietsoversteek spoorwegovergang Rijksstraatweg Geldermalsen
  • Realiseren vrijliggende fietsvoorziening Broekdijk in Kesteren

Nieuw project: Fietsambitie
In 2015 zal er in samenwerking met de provincie en gemeenten een Rivierenlandse Fietsambitie opgesteld worden. Door het opstellen van een gezamenlijke ambitie kunnen we laten zien welke fietspaden en thema’s wij als regio echt belangrijk vinden. Om het totale netwerk te verbeteren, honoreert de provincie Gelderland ook eerder regionaal gedragen projecten en/of thema's dan lokale.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Fietsroutenetwerk zie ook:
• Gelders Fietsnetwerk
• Kaart fietsroutenetwerk Rivierenland

Deze kaart betreft niet alleen het recreatieve netwerk maar ook een utilitair deel. Routes die op de kaart staan, kunnen in aanmerking komen voor middelen. De kaart is bedoeld als instrument voor toedeling van middelen.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Start aanleg glasvezelnetwerk UB Rivierenland Zaltbommel.jpg
Medio juli gaat de aanleg van het glasvezelnetwerk van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland van start in de...
Projecten
Arriva.jpg
Met ingang van 10 augustus geldt een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer van Arriva in Rivierenland. Deze nieuwe...
CG Dienstverlening
Subsidieaanvraag regionale aanpak vsv 2021-2024 ondertekend.jpg
De samenwerkende gemeenten en onderwijsinstellingen in Rivierenland ondertekenden gisteren de subsidieaanvraag voor het...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van gemeente West Betuwe, onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech Campus,...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
BetuwsWijndomein_Picknick 1.jpeg
Rivierenland is voor vele Nederlanders nog een onbekend stukje Nederland. In het televisieprogramma 3 op Reis werd het onlangs...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: