Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

26 november 2014

Nieuwe investeringen Fietsroutenetwerk Rivierenland in 2015

Toerisme en recreatie.jpg


Maandag 17 november zijn in de bestuurlijke kerngroep Fiets van de provincie Gelderland middelen beschikbaar gesteld voor Rivierenlandse fietsprojecten in Geldermalsen en Kesteren. Deze projecten dragen bij aan de verbetering van het Fietsroutenetwerk. Per project stelt de provincie maximaal 300.000 euro beschikbaar. De betreffende gemeente draagt per project 50% aan cofinanciering bij.

Gelders netwerk
De bestuurlijke kerngroep Fiets is de stuurgroep van het Gelders Fietsnetwerk. In dit netwerk zijn de volgende partijen betrokken: de provincie Gelderland, de zes Gelderse regio’s, recreatieschappen, de Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT) en maatschappelijke organisaties maatschappelijke organisaties zoals de ANWB en de Fietsersbond. Er kunnen regionale projecten bij de provincie worden ingediend om het netwerk te verbeteren. In 2015 worden in Rivierenland de twee gehonoreerde projecten gerealiseerd, namelijk:

  • Verbeteren van de fietsoversteek spoorwegovergang Rijksstraatweg Geldermalsen
  • Realiseren vrijliggende fietsvoorziening Broekdijk in Kesteren

Nieuw project: Fietsambitie
In 2015 zal er in samenwerking met de provincie en gemeenten een Rivierenlandse Fietsambitie opgesteld worden. Door het opstellen van een gezamenlijke ambitie kunnen we laten zien welke fietspaden en thema’s wij als regio echt belangrijk vinden. Om het totale netwerk te verbeteren, honoreert de provincie Gelderland ook eerder regionaal gedragen projecten en/of thema's dan lokale.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Fietsroutenetwerk zie ook:
• Gelders Fietsnetwerk
• Kaart fietsroutenetwerk Rivierenland

Deze kaart betreft niet alleen het recreatieve netwerk maar ook een utilitair deel. Routes die op de kaart staan, kunnen in aanmerking komen voor middelen. De kaart is bedoeld als instrument voor toedeling van middelen.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
RegioDeal_FruitDelta Rivierenland.jpg
Intensieve en jarenlange samenwerking binnen regio Rivierenland is beloond; de Ministerraad heeft bekend gemaakt dat het...
Projecten
RIF netwerkbijeenkomst 4 feb_1.jpg
Dinsdag 4 februari ontmoetten de initiatiefnemers van de in 2017 gehonoreerde RIF-projecten elkaar op Slot Loevestein....
CG Dienstverlening
Nieuwsbrief Versis_cover.jpg
Dit jaar hebben circa 5.000 inwoners van Regio Rivierenland minstens één keer met Versis gereisd. De chauffeurs maken...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
FruitDelta Rivierenland op Fruit Logistica Berlijn.jpg
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari de  Fruit...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer