Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

15 april 2015

Pilot voor nieuw keurmerk

Foto-EPK-pilot.jpg
Onlangs hebben alle deelnemers aan het Energieconvenant een uitnodiging gekregen voor deelname aan de pilot met het Energie Prestatie Keur. In deze pilot wordt een methode ontwikkeld om bedrijven aan de slag te laten met energiebesparing en tegelijkertijd ze te laten voldoen aan de Wet Milieubeheer.

Wie kan deelnemen?
Vanuit de regio Rivierenland worden twee groepen geselecteerd: bedrijven die reeds deelnemen aan het Energieconvenant en nieuwe bedrijven. Voor de pilot-groep deelnemers aan het Energieconvenant zijn we op zoek naar 10 convenantdeelnemers met een energierekening vanaf ongeveer € 550,- per maand (50.000 kWh p.j. of meer).

Hoe werkt het?
Als deelnemend bedrijf voert u eerst met de zelfanalyse tool een nulmeting uit, waarna een energieadviseur langskomt voor een uitgebreidere analyse en de mogelijke maatregelen in een energiebesparingsplan worden vervat. Met dit plan kunt u zelf aan de slag. De Omgevingsdienst, verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied, geeft terugkoppeling in hoeverre u nu voldoet aan de nieuwe regelgeving vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Mogelijk levert u dit een Energie Prestatie Keur op.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met energieadviseur Stefan van Tongeren, via s.vantongeren@mkbenergieadvies.nl.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief