Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

14 april 2015

Breedband in Rivierenland: laatste fase onderzoek haalbaarheid gestart

Breedband Regio Rivierenland.jpg

Het is de ambitie van Regio Rivierenland om iedereen in Rivierenland aan te sluiten op breedbandinternet. Wij onderzoeken de haalbaarheid en zijn inmiddels gestart met de laatste onderzoeksfase. 

Noodzakelijke basisvoorziening
Breedband is voor onze regio een noodzakelijke basisvoorziening om niet achterop te raken op het gebied van zorg, onderwijs en economie. Dat betekent dat ook de buitengebieden toegang moeten hebben tot breedband.

Dagelijks Bestuur geïnformeerd over stand van zaken
De afgelopen tijd is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van breedband achter elke deur in Rivierenland. Op 8 april is het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland op de hoogte gesteld van de stand van zaken van het dossier Breedband. In overleg met Kees Zondag, de regionaal portefeuillehouder, is besloten dat de definitieve rapportage over fase 3 van het Breedbandonderzoek wordt besproken in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland op 10 juni.

Fase 3 onderzoek: raadplegen marktpartijen en uitwerking financiering
Fase 3 omvat onder meer de consultatie van marktpartijen en de uitwerking van de definitieve financiering en oplossingsrichtingen om breedband aan te leggen. Vooruitlopend op deze definitieve rapportage zijn op 8 april de ambtenaren Economische Zaken van de deelnemende gemeenten bijgepraat over de stand van zaken van het Breedbandonderzoek.

Definitieve conceptrapportage
Op 28 mei worden de betrokken wethouders en gedeputeerde Jan Jacob van Dijk geïnformeerd over de definitieve conceptrapportage.

Meer weten?
Zie ook: Breedband in Rivierenland

Waarom hebben wij breedband nodig?

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Werkbezoek1.jpg
Kandidaat-Kamerleden brachten FruitDelta Rivierenland een digitaal werkbezoek op vrijdag 26 februari. Wethouder Monica...
Projecten
screenshot-3.jpg
Op 16 november organiseerde het RES Rivierenland-team samen met de Gelderland Academie de online workshop ‘Slim...
CG Dienstverlening
IMG_0448.jpg
Regio Rivierenland heeft in het kader van de Wmo namens Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal...
Speerpunt Economie en Logistiek
Regionale afspraken over groei bedrijventerreinen Rivierenland.jpg
In hun nieuwe Regionaal Programma Werklocaties (RPW) spraken onze gemeenten onder meer af dat de huidige balans tussen vraag...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
RT versnellingsopgaven.jpg
Onze acht gemeenten werken binnen Fruitdelta Rivierenland samen om o.a. de toeristische sector te versterken. Om gezamenlijk...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: