Nieuws.jpg

Nieuws

14 april 2015

Breedband in Rivierenland: laatste fase onderzoek haalbaarheid gestart

Breedband Regio Rivierenland.jpg

Het is de ambitie van Regio Rivierenland om iedereen in Rivierenland aan te sluiten op breedbandinternet. Wij onderzoeken de haalbaarheid en zijn inmiddels gestart met de laatste onderzoeksfase. 

Noodzakelijke basisvoorziening
Breedband is voor onze regio een noodzakelijke basisvoorziening om niet achterop te raken op het gebied van zorg, onderwijs en economie. Dat betekent dat ook de buitengebieden toegang moeten hebben tot breedband.

Dagelijks Bestuur geïnformeerd over stand van zaken
De afgelopen tijd is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van breedband achter elke deur in Rivierenland. Op 8 april is het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland op de hoogte gesteld van de stand van zaken van het dossier Breedband. In overleg met Kees Zondag, de regionaal portefeuillehouder, is besloten dat de definitieve rapportage over fase 3 van het Breedbandonderzoek wordt besproken in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland op 10 juni.

Fase 3 onderzoek: raadplegen marktpartijen en uitwerking financiering
Fase 3 omvat onder meer de consultatie van marktpartijen en de uitwerking van de definitieve financiering en oplossingsrichtingen om breedband aan te leggen. Vooruitlopend op deze definitieve rapportage zijn op 8 april de ambtenaren Economische Zaken van de deelnemende gemeenten bijgepraat over de stand van zaken van het Breedbandonderzoek.

Definitieve conceptrapportage
Op 28 mei worden de betrokken wethouders en gedeputeerde Jan Jacob van Dijk geïnformeerd over de definitieve conceptrapportage.

Meer weten?
Zie ook: Breedband in Rivierenland

Waarom hebben wij breedband nodig?

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief