Nieuws.jpg

Speerpunt Logistieke Hotspot Nieuwsarchief

7 april 2015

Stuurgroep: zorgen om rechtstreekse treinverbinding Tiel - Arnhem

Trein Tiel.jpg

De aanleg van een korte tunnel in Elst bemoeilijkt extra maatregelen op het spoor. Hierdoor komt de rechtstreekse verbinding tussen Tiel en Arnhem in gevaar. De regionale stuurgroep vraagt Gedeputeerde Staten om uitleg over deze maatregel. 

Naast het verzoek om uitleg, vraag de groep aan de nieuwe formateur en de nieuwe fractievoorzitters om te investeren in het spoortraject Elst – Arnhem.

Het probleem
Nabij station Elst wordt een korte tunnel aangelegd. Deze beslissing maakt het echter fors duurder om het huidige keerspoor door te trekken naar de hoofdbaan, één van de mogelijke maatregelen om ruimte te creëren op het spoortraject Elst - Arnhem zodat er meer treinen kunnen rijden. Door de investering is het moeilijker geworden om alle spoorambities op het traject Elst - Arnhem te realiseren. De regionale stuurgroep voor de treinverbinding Tiel - Arnhem maakt zich ernstig zorgen dat door de aanleg van de korte tunnel de rechtstreekse treinverbinding Tiel - Arnhem in gevaar komt en vraagt uitleg aan Gedeputeerde Staten. Ook vraagt de stuurgroep de nieuwe formateur en de nieuwe fractievoorzitters te investeren in het spoortraject Elst – Arnhem.

Het belang van de treinverbinding Tiel – Arnhem
De treinverbinding Tiel - Arnhem is de ruggengraat van het Rivierenlandse openbaar vervoersysteem; vanuit de hele regio sluiten busverbindingen aan op de trein. Hierdoor verbindt de trein de regio met onze provinciehoofdstad. Hij is dus van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling en de vitaliteit van ons gebied. Ook zorgt deze verbinding ervoor dat goede scholing buiten onze regio bereikbaar is voor inwoners van ons gebied. En uiteraard is een goede verbinding belangrijk om mensen aan te trekken voor recreatie.

Brief aan Gedeputeerde Staten
Met de brief aan Gedeputeerde Staten vraagt de stuurgroep informatie over de achterliggende afwegingen die zijn gemaakt over de opdrachtverlening voor de bouw van een korte tunnel nabij station Elst en de mogelijkheden die er nog zijn om ruimte te creëren op het baanvak Elst - Arnhem. Door de bouw van deze korte tunnel wordt één van de maatregelen om ruimte te creëren op het spoortraject Elst - Arnhem fors duurder om te realiseren.

Brief aan formateur en fractievoorzitters
Met de brief aan de formateur en de nieuwe fractievoorzitters vraagt de stuurgroep om bij de vorming van een nieuw coalitieakkoord afspraken te maken over de ambities op het spoor met bijbehorende investeringen. In het bijzonder is het voor Regio Rivierenland gewenst dat er geïnvesteerd wordt op het spoortraject Elst - Arnhem zodat de rechtstreekse treinverbinding Tiel- Arnhem kan worden behouden en er ook meer stadsregiotreinen kunnen gaan rijden.

Meer weten?
Neem contact op met wethouder Marcel Melissen, lid regionale stuurgroep Tiel - Arnhem, telefoon (0344) 637 119 (bestuurssecretariaat Tiel).

Zie ook: Regionale stuurgroep: investeren in spoortraject Elst-Arnhem (17 maart 2015)

Nieuwsarchief