Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

24 maart 2015

Speerpunt Logistieke Hotspot wordt Speerpunt Economie en Logistiek

Economie en Logistiek.jpg
De belangrijkste reden voor de wijziging is dat de huidige naam beter weerspiegelt wat de thematieken en de daarmee samenhangende speerpunten zijn. Daarnaast voorkomt het verwarring met de Stuurgroep Logistieke Hotspot.

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland heeft besloten tot de naamswijziging per 13 maart 2015.

In alle uitingen zullen we de naam Speerpunt Economie en Logistiek toepassen. Mocht onverhoopt de oude naam gebruikt worden in documentatie, kunt u Rob Hermes hiervan ter correctie op de hoogte stellen: hermes@regiorivierenland.nl

De namen van de overige twee speerpunten – Agribusiness en Recreatie en Toerisme – blijven ongewijzigd.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief