Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

17 maart 2015

Jaarrekening 2014: positief financieel resultaat

Jaarstukken.jpg

De uitkomsten van de jaarrekening 2014 zijn bekend en verzonden aan de raden en CvB's van de lidgemeenten van Regio Rivierenland. Er is een positief financieel resultaat gerealiseerd van € 364.000,-.

De concept-jaarstukken zijn behandeld in het Dagelijks Bestuur van 11 maart en voorbesproken met de hoofden Financiën van de deelnemende gemeenten op 5 maart. Laatstgenoemden waren positief over de uitkomsten van de jaarrekening en het bereikte financiële resultaat van € 364.000,-.

Klik hier voor de brief met samenvatting aan de colleges en raden.
Klik hier voor de concept-jaarstukken 2014.

De colleges en raden kunnen hun reactie (gevoelens) bij de jaarstukken uiterlijk 7 mei aanstaande terugkoppelen. Daarna zal het Dagelijks Bestuur de stukken - met daarbij de reacties van alle gemeenten en het commentaar daarop - aanbieden aan het Algemeen Bestuur. Die zal de jaarstukken op 24 juni definitief vaststellen.

Nieuwsarchief